Miljøverksted: «Restaurering av Oslofjorden»

Høgskolen i Østfold ved studiet for Innovasjon og Prosjektledelse inviterer til Miljøverksted midt i havet, tett på utfordringene – for å prate, lære, sette mål og handle, i tett samarbeid med Kystlotteriet, Lei en Biolog, og Visit Fredrikstad og Hvaler. Varighet 20.- 24. september 2021. 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD har gjennom studiet Innovasjon og Prosjektledelse i flere år arbeidet tett med næringsliv og det offentlige. Bærekraft og miljø er ett fokus. Årets hovedtema under Miljøverkstedet er "Restaurering av Oslofjorden". Fotillustreasjon: Visit Fredrikstad og Hvaler.

Verkstedet holdes på Strømtangen Fyr utenfor Fredrikstad 20.- 24.september. Programmet deles opp i fagdager og temaer, og utformes i dialog med fagmiljøene.

Ved å koble organisasjoner, ildsjeler, bedrifter og offentlige etater innen Reiseliv, Miljø og Innovasjon vil vi skape en møteplass som ønsker å gjøre en forskjell. Fagmiljøer og ildsjeler skal sette hverandre stevne rundt frokostbordet, rundt bålet og på skjæret – langt fra møterom og hotellbuffet.

Reiselivet har økende søkelys på bærekraft og grønne opplevelser, og har landets største kommunikasjonskanaler ut til besøkende og innbyggere. Reiselivet må i mye større grad gi kunnskap om bruk og bevaring av naturen Innovasjonsstudenter og forskere innen mange fag- og studieretninger har fokus på å forske på løsninger som kan hjelpe kloden på rett kjøl – og bruke den så varsomt som mulig.

Miljøorganisasjonene gir kunnskap, og gjør tiltak for restaurering og bevaring av naturen.

Årets hovedtema er "Restaurering av Oslofjorden".

HVEM ER VI

HØGSKOLEN I ØSTFOLD har gjennom studiet Innovasjon og Prosjektledelse i flere år arbeidet tett med næringsliv og det offentlige. Bærekraft og miljø er ett fokus.

MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV OG KYSTLOTTERIET (KL)

Miljøstiftelsen har som formål å jobbe for et bedre miljø i elver og havet. De gjennomfører aktiviteter som renser opp og forhindrer ny forurensning. I tillegg har de fokus på kunnskapsformidling og opplæring i hvordan forurensning av vann i elv og hav kan forhindres. De er en operativ stiftelse som utfører strandrydding rydding av plast og søppel i elver, rydding av gammel fiskeredskap i havet. 

Stiftelsen jobber tett med innovasjonsmiljøene og særlig med studenter fra studiet Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. 

https://www.elvoghav.no/

Miljøstiftelsen Elv og Hav overtok Kystlotteriet i 2020.

Kystlotteriet er et prosjekt med mål om å stimulere til rydding av strandsøppel gjennom et samarbeid mellom frivillige, kommuner, renholdsverk og forvaltningsmyndigheter. Konseptet er like enkelt som det er genialt; hent sekk, plukk søppel, vinn premier! Veien til et renere miljø skal være så kort og så enkel som mulig.

LEI EN BIOLOG

Kobler pedagogiske biologer med Norges befolkning. Kall oss et agentur for skravlesjuke biologer, der musikere og standup-komikere er byttet ut med kompetanse om børstemark og nakensnegler, og ting du ikke visste du lurte på. 

Vårt mål er å gjøre biologi gøy og tilgjengelig for alle

VISIT FREDRIKSTAD & HVALER

Det er besøkende som bruker naturen mest. Reiselivet må bidra til at alle som ferdes til lands og vanns om hvordan vi kan verne naturen gjennom å bruke den med varsomhet og kunnskap, og hvordan det kan utvikles opplevelser med små avtrykk.

BESØKSSENTER YTRE HVALER 

Besøkssenteret ligger på Skjærhalden. Besøkssenteret er Norges 15. autoriserte besøkssenter, og har som mål å bedre forståelsen for kystens verdier. Senteret ønsker å bidra til kunnskap og forskning, og vil være et naturlig knutepunkt for ulike interessegrupper i nasjonalparken. Det ble åpnet 09.09.2009, samtidig med den offisielle åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavets nationalpark i Sverige.

PUNGTVANNSAKSJONEN

Pungtvannsaksjonen er en nystartet organisasjon som skal jobbe aktivt med marine restaureringstiltak i Norge. Tiltakene kjøres parallelt og overlappende med aktiviteten til Stiftelsen Elv og hav. De første to til tre årene vil være pilotfasen av prosjektet, og vil finne sted i Østfoldsområdene. Ved bruk av forskningsmetoder vil vi samkjøre ulike tiltak for å utrede mulighetene om gjenplanting og dyrking av naturlig fauna i ytre Oslofjord, med restaurende arter som sjøpung og blåskjell.

DRIVHUSET ØSTFOLD

Drivhuset Østfold er en rådgivnings-partner på ideelt grunnlag innen næringsutvikling med base i Fredrikstad og Halden. Vår kjernevirksomhet består av å utvikle kompetanse og ferdigheter innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling hos studenter og forskere.

Drivhuset Østfold er eid og finansiert av Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune og Halden Kommune

Fyrtårnsverkstedet på Strømtangen er den første felles møteplassen for et bredt spekter av folk som engasjerer seg på ulikt vis og på ulike nivåer innen de tre bransjene. Vi mener at det helt nødvendig å arbeide på tvers av næringer og fagfelt for å finne miljøtiltak som virker raskt nok. 

For billetter: https://tikkio.com/tickets/24250-fyrtarnsverksted-stromtangen-fyr 

Kontaktperson ved Høgskolen i Østfold:

Gunnar Andersson

Arrangementet finner sted under de nasjonale Forskningsdagene

Publisert 13. sep. 2021 13:51 - Sist endret 21. sep. 2021 18:05