Pågående prosjekt

Formativ tilbakemelding som nøkkel til dybdelæring

I dette prosjektet studerer vi effekten av ulike typer tilbakemeldinger som gis til studenter i lærerutdanninger. Vi tar utgangspunkt i veiledning lærerstudenter får når de gjennomfører masteroppgaven.

Kort om bakgrunn

Med ny femårig masterutdanning for grunnskolelærere er kompetanse på og om veiledning og tilbakemelding et viktig tema. Tilbakemeldinger/feedback omtales som kjernen i formativ vurdering og er en sentral del av pedagogiske prosesser i høyere utdanning. En rekke studier viser at studenter ikke greier å nyttiggjøre seg potensialet som ligger i tilbakemeldingene de får i stor nok grad, og det er behov for å utvikle mer kunnskap om studenters interaksjon med og bruk av feedback. 

Mål

I dette prosjektet studerer vi: 

  • forholdet mellom ulike typer av tilbakemeldinger og bruken av dem 
  • hvordan forhold utenfor den konkrete typen av tilbakemeldinger som gis påvirker studentenes læringsprosess. Forhold utenfor den konkrete typen av tilbakemeldinger kan for eksempel være tillitsforhold til veilederen og rekkefølgen tilbakemeldingene kommer i

Målet med prosjektet er å skaffe kunnskap om veiledning og tilbakemelding som forbedrer grunnskolelærerutdanningen. 

Prosjektperiode

2017 - 2020

Deltakere

Emneord: formativ vurdering, feedback, tilbakemeldinger, veiledningpedagogikk
Publisert 5. sep. 2019 13:52 - Sist endret 15. juni 2021 12:49