Aktuelle saker

Inkludering handler om å være regnet med og bli sett. En studie fra Høgskolen i Østfold viser at knapt halvparten av bøkene i norske lærebøker for 5.–10. klassetrinn hadde med noe om funksjonshemning. 

Bildet viser et barn fra brystet og ned, som sitter i sandkassa og leker

Ved Fakultet for lærerutdanninger og språk er det etablert en ny forskningsgruppe -  Tverrfaglig arbeid i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen. 
Forskningsgruppen er bredt sammensatt og jobber på tvers av de fagdisiplinene som er representert i barnehagelærerutdanningen. 

Har du en yrkesfag- eller profesjonsutdanning og drømmer om å bli yrkesfaglærer? Da kan Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 8-13 være noe for deg. Søknadsfristen er 1. mars.