Magnus er kåret til Årets nettpedagog 2022

Med 1,5 millioner visninger på youtube og stort engasjement for nyvinninger i skolen, er vinneren av Årets nettpedagog et kjent navn for mange. 

Mangnus Nohr er kjent for sitt arbeid med MOOCs, og har gjennom de siste årene jobbet aktivt med å bygge et solid fagmiljø for IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

I en pressemelding fra Fleksibel utdanning står det:

Rekken av nominerte var svært tett og sterk i år. Kvalitetsutvalget fikk derfor en krevende oppgave når vinneren skulle kåres, men etter en grundig prosess og lange diskusjoner ble det fattet en avgjørelse. Prisen ble delt ut av Fleksibel utdanning Norge på deres årskonferanse.

Det er flere grunner til at avgjørelsen falt på denne kandidaten. Vinneren av prisen scoret høyt på samtlige av de tre kriteriene som ligger til grunn for prisen:

  • Å tilrettelegge for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser
  • Å bruke teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
  • Bidra til å videreutvikle nettbasert og fleksibel undervisning

Årets nettpedagog 2022 deler generøst av egne undervisningsopplegg og idéer til andre og er til stor inspirasjon for fagfeltet. Samlet har prisvinneren rundt 1,5 millioner visninger på Youtube.

Fleksibel utdanning skriver videre:

Kvalitetsutvalget la særlig vekt på vinnerens arbeid med å tilgjengeliggjøre læringsinnhold for alle, gjennom universell utforming og med vekt på studentaktive løsninger. Prisvinneren brenner for at alle skal ha mulighet til utdanning og bruker teknologi aktivt for å skape inkluderende løsninger.

Gjennom egne erfaringer som dyslektiker har vinneren selv designet mange av de teknologiske løsninger for å kunne fungere som både student og lærer.

Mangnus Nohr er kjent for mange for sitt arbeid med MOOCs, og har gjennom de siste årene jobbet aktivt med å bygge et solid fagmiljø for IKT og læring ved Høgskolen i Østfold.

Nohr er førstelektor på Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Der har han faglig ansvar for studieprogrammet IKT for lærere og MOOC’ene Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og Pedagogisk bruk av IKT.

Fra juryens begrunnelse:

“Kvalitetsutvalget mener årets prisvinner utmerker seg for sitt arbeid med å tilgjengeliggjøre læringshold for alle gjennom aktiv bruk av teknologi for inkluderende løsninger. Hans generøse deling av egne idéer og ressurser har stor betydning for fagfeltet.»  

Årets nettpedagog deles årlig ut av Fleksibel utdanning.

En stor ære

Magnus sier følgende om det å få prisen Årets nettpedagog:

– Det er en stor ære å motta prisen som “Årets nettpedagog”, og jeg føler at dette er en anerkjennelse både av mitt og resten av fagmiljøet for IKT og læring sitt arbeid med nettbasert undervisning ved HiØ. Vi har kunnet vise til gode resultater gjennom mange år, både i forhold til studenttilfredshet og stor studentgjennomføring, på våre nettbaserte studier, sier han.

Og legger til:

– Å motta en slik pris er en kjempemotivasjon for meg i forhold til å arbeide videre med å utvikle nye nettstudier. Jeg har opplevd en spennende og utfordrende reise gjennom å utvikle til sammen 11 nettstudier siden 2014. Det har gitt innsikt i hvordan vi kan skape gode læringsarenaer selv om studentene befinner seg på nett, og jeg tror at vi har funnet noen av suksessfaktorene for å skape god nettbasert undervisning.

– Alle er enige om at vi i dag må ha fokus på livslang læring, og da er satsing på fleksible nettbaserte studier svært viktig. Både jeg og fagmiljøet er kjent for vår gode delingskultur, og dette sammen med satsing på universell utforming tror jeg er noe av det som gjorde at prisen havnet i Halden i år, avslutter Årets nettpedagog 2022.

Av Nina Fredheim
Publisert 23. nov. 2022 18:05 - Sist endret 23. nov. 2022 18:12