Magnus Nohr

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608321
+4799281001
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-58

Faglige interesser

 • IKT og Læring
 • Nettbasert undervisning
 • Digital Studieteknikk
 • Elevaktiv læring

Undervisning

Fagansvarlig for og underviser i: 

Bakgrunn

Magnus Nohr har jobbet ved Høgskolen i Østfold (HiØ) siden 1996.

MOOC-studiene som Magnus er fagansvarlig for - IKTMOOC og IKTPEDMOOC - er de MOOC-studiene i Norge med høyest gjennomføringsgrad og studiepoengproduksjon siden 2014 og fram til i dag. Magnus er dyslektiker og mange av de teknologiske løsninger han presenterer har han selv laget for å kunne fungere som student og lærer. Han er en populær lærer på Youtube og har mange hundre tusen visninger av norske undervisningsvideoer på sin Youtubekanal: https://www.youtube.com/magnusnohr

Magnus Nohr er en foregangsperson i forhold til å dele læringsressurser på Internett. Her kan du se åpne versjoner av de to MOOC-studiene han er fagansvarlig for:

Magnus har en mastergrad i IKT-støttet læring fra Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2014. Masteroppgaven handler om videobasert undervisning i MOOC og Filipped Classroom og har tittelen: Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Masteroppgaven er hittil lastet ned over 5000 ganger. 

Verv

 • Leder for Forum for IKT i Østfoldskolen
 • Medlem av programrådet for Læringsfestivalen (NTNU)
 • Medlem av Nasjonalt forum for Studentlitteratur i Høgere utdanning (Universell/NLB)
 • Leder HiØL - Høgskolen i Østfolds Ølbryggerlaug 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2022). Assessment as Learning: Use of Reflection Videos in the Massive Open Online Course to Enhance Learning and Digital Identity Among Pre- and In-Service Teachers in Norway. Forum Oświatowe. ISSN 0867-0323. doi: 10.34862/fo.2022.2.2.
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2020). Engagement in Learning in the Massive Open Online Course: Implications for Epistemic Practices and Development of Transformative Digital Agency with Pre- and In-Service Teachers in Norway. Культурно-историческая психология. ISSN 1816-5435. 16(3), s. 71–82. doi: 10.17759/chp.2020160308. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina; Nohr, Magnus; Singh, Ammar Bahadur & Mørch, Anders Irving (2019). Use of videos in the Information and Communication Technology Massive Open Online Course: Insights for learning and development of transformative digital agency with pre- and in-service teachers in Norway. Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. 18(4), s. 497–516. doi: 10.1177/1478210319895189. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2019). Videos as teaching and learning resources for developing pre- and in-service teachers’ professional digital competence in the ICTMOOC. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 2356, s. 128–133. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 15. juni 2021 08:37