Ann Sofi Larsen

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608305
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-041

Faglige interesser

 • Barn, barnehage, barndom
 • Småbarnsvitenskap/de yngste barna (0-3år)
 • Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk
 • Profesjonsveiledning og kollektive konstruksjoner av kunnskap 

Undervisning

Bakgrunn

Akademisk bakgrunn: 

 • Doktorgrad/Phd. i Tverrfaglig barneforskning, NTNU, Norsk senter for barneforskning
 • Cand.Polit. Hovedfag i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo
 • Sosialpedagogikk, Høgskolen i Østfold
 • Spesialpedagogikk, Høgskolen i Østfold
 • Bachelorgrad: Førskolelærer, Høgskolen i Stavanger 

Praksisbakgrunn:

 • Førskolelærer i barnehage
 • Veileder, barnehageetaten
 • Spesialpedagog barnehage 

Verv

 • Leder for pedagogikkseksjonen ved Barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Østfold (2012-2017)
 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved Høgskolen i Østfold (2017-2018)
 • Vararepresentant i Nasjonalt fagorgan under UHR-Lærerutdanning - barnehagelærerutdanning (2018)

 

Publikasjoner

 • Reinertsen, Anne Beate; Ulla, Bente; Larsen, Ann Sofi; Moxnes, Anna Rigmor; Aslanian, Teresa Katherine & Andersen, Camilla Eline (2022). Fugitive Futures and Knowledge Brokering: Adding Value, Habits, and Trust in Early Childhood Education and Educational Research. Qualitative Inquiry. ISSN 1077-8004. s. 1–14. doi: 10.1177/10778004221077709. Fulltekst i vitenarkiv
 • Femdal, Ingrid; Jensen, Magne Skibsted; Larsen, Ann Sofi; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Sträng, Dan Roger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kunnskapsmegling i tverrprofesjonelle veiledningsmøter – å bevege seg «på tynn is». Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 455–466. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-04.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2021). Humble Hopes in Mentorship and Education: Thinking with Temporality. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 11(10). doi: 10.3390/educsci11100635. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Ann Sofi (2021). Sansenes vidstrakte rikdom. De yngste barnas synestetiske sansefornemmelser. I Elle, Øystein & Nyhus, Mette Røe (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3287-1. s. 45–61.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2021). Misforståelser og trøbbel - en utvidet oppmerksomhet mot veiledningsfaglige grunnproblematikker. I Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (Red.), Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205523203. s. 299–320.
 • Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2021). Tillit med besvær. I Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (Red.), Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205523203. s. 29–52.
 • Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina; Ulla, Bente & Sandvik, Ninni (2020). Teaching in higher education: organic methodologies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. ISSN 0159-6306. doi: 10.1080/01596306.2020.1828286. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2019). Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education. I Taylor, Carol A. & Bayley, Annouchka (Red.), Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030146719. s. 31–53. doi: 10.1007/978-3-030-14672-6_2.
 • Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina & Ulla, Bente (2019). Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still! I Thomas, Louise & Reinertsen, Anne (Red.), Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-01673-9. s. 115–134. doi: 10.1007/978-3-030-01674-6_7.
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Når vanskeligheter vernes om og ønskes velkommen. Kognition & Pædagogik. ISSN 0906-6225. 27(106), s. 32–44.
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis. I Arnesen, Anne-Lise (Red.), Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser.. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02789-0. s. 206–225.
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Hvordan kan forholdet mellom produktivitet og etikk i barnehagepedagogiske praksiser forstås ut fra Derridas begreper: Dekonstruksjon, Aporia og L´invention de l´autre? I Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (Red.), Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488281. s. 50–66.
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Oppdagelser og nye begynnelser - å se det vanlige med stadig nye blikk. I Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (Red.), Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488281. s. 15–28.
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Å føre sine begynnelser til verden. I Sandvik, Ninni (Red.), Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1518-8. s. 112 –130.
 • Larsen, Ann Sofi (2014). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. 8(4), s. 1–13. doi: 10.7577/nbf.888.
 • Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Med kjærlighet til barnehagefeltet: forskning som vågestykke. I Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel & Winger, Nina (Red.), Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1281-1. s. 131–145.
 • Larsen, Ann Sofi (2012). Dwelling,hesitating, but still acting.The aporia of pedagogical work. I Strand, Torill & Roos, Merethe (Red.), Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90255-9. s. 221–241.
 • Larsen, Ann Sofi (2012). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis. I Arnesen, Anne-Lise (Red.), Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01927-7. s. 149–169.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Mentorvirksomhet og kollektive læringsprosesser. I Karlsen, Thorbjørn (Red.), Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41535-5. s. 179–194.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I Karlsen, Thorbjørn (Red.), Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-41535-5. s. 50–67.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Dokumentasjoners kraft til å skape bevegelse og oppmerksomhet. I Aamodtsbakken, Bente (Red.), Læring og medvirkning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01780-8. s. 153–165.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Mentorvirksomhet og kollektive læringsprosesser. FoU i praksis. ISSN 1504-6893. 4(2), s. 59–72.
 • Larsen, Ann Sofi (2009). Barns rett til medvirkning - en etisk og demokratisk verdi som utforder barnehagepersonales profesjonsutøvelse og deres evne til kritisk refleksjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(1), s. 58–66.
 • Larsen, Ann Sofi (2008). Konstruksjon og rekonstruksjon av læreridentitet, Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag.
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Hvem er jeg opp i alt dette? Når starten er god : en artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (2021). Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205523203. 328 s.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. 2. Utgave. Fagbokforlaget. ISBN 9788245019780. 141 s.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2010). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. Fagbokforlaget. ISBN 9788245007695. 142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2022). Mens vi venter på mirakler.
 • Ulla, Bente; Reinertsen, Anne Beate; Larsen, Ann Sofi & Haugland, Janne (2022). Det sammensatte og komplekse eierbegrepet. Om tillitsreform og demokratiske dimensjoner som balanseres i arbeidet for kvalitet.
 • Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2022). En utvidet oppmerksomhet mot veiledningsfaglige grunnproblematikker .
 • Reinertsen, Anne Beate; Ulla, Bente; Larsen, Ann Sofi; Moxnes, Anna Rigmor; Aslanian, Teresa Katherine & Andersen, Camilla Eline (2021). Fugitive Futures and Knowledge Brokering.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2021). Å tenke med tid og arv i veiledning .
 • Ulla, Bente; Larsen, Ann Sofi & Reinertsen, Anne Beate (2021). Kunnskapsmegling og partnerskap for kvalitet.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2021). Oppmerksomhet i endringsledelse og veiledning.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2021). Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Aktualisert med fokus på Veiledning av nyutdannede lærere. .
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2021). Profesjonskvalifisering og profesjonsveiledning.
 • Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2021). Veiledning med forbindelser til lytting, stillhet og tenkning.
 • Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (2021). Antologiens tematiske felt og bidrag. I Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (Red.), Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205523203. s. 15–24.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2020). Pedagogisk dokumentasjon i veiledning og endringsledelse.
 • Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Tillit - og trøbbelets transformerende kraft i profesjonsveiledning.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Litt til om tillit. Eller: Tillit med besvær.
 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care.
 • Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2018). Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser.
 • Larsen, Ann Sofi (2018). Byd tvivlen velkommen .
 • Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2017). Veiledning og oppdagelse - Abstract.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og oppdagelse.
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Byd tvivlen velkommen. Bakspejlet. ISSN 1903-3079. s. 22–25.
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Vi risikerer å miste noe hvis vi får forutbestemte utbyttebeskrivelser. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. s. 81–81.
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Ta vare på tvilen. Vetuva. Forskning og ny kunnskap om barnehage. ISSN 1894-5090. s. 8–10.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Produktive forstyrrelser.Hvordan kan forstyrrelser virke produktivt i pedagogisk arbeid? Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. s. 104–106.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Sammendrag av doktoravhandlingen Forstyrrelsers paradoksale kraft - en studie om hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid. Barn. ISSN 0800-1669. s. 141–143.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Inspirerer til endring - En bokanmeldelse av boken Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Første steg. ISSN 1504-1891. s. 50–50.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Jacques Derrida. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. 2015(3), s. 48–52.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Hvordan kan forholdet mellom produktivitet og etikk i barnehagepedagogisk praksis forstås ut fra Derridas begreper; dekonstruksjon, aporia og l’invention de l’autre? .
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2015). The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Forstyrrelser som produktiv kraft i barnehagen. . [Internett]. Blogginnlegg ved NTNU.
 • Larsen, Ann Sofi (2014). Dilemmaer og potensialer som oppstår når mennesker bryter inn i verden.
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2014). Cooperative Learning: thinking with theory.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2014). Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad. s. 8–9.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory.
 • Larsen, Ann Sofi & Johannesen, Nina (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory. - Educated by the accusations of Doubt and Undecidability.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni & Larsen, Ann Sofi (2013). Frem fra glemselsen: Fokus på de yngste barnehagebarna. I Kolstad, Olav Erik (Red.), 50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. ISSN 978-82-7825-417-2. s. 40–44.
 • Larsen, Ann Sofi (2013). Pedagogisk dokumentasjon, kollektive og medvirkende læringsprosesser i barnehagen.
 • Larsen, Ann Sofi (2013). Doubt and undecidability as action forces in educational settings.
 • Larsen, Ann Sofi (2012). Inkluderende praksis gjennom uberegnelige og sporadiske øyeblikk.
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2012). Forskning som vågestykke.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Hesitation and moments of uncertainty:conductive to ethical actions.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Proffesional praxis and inclusion: Practitioners`narratives about their professional praxis and pedagogical processes: Gateways to reflection on ethical behavior and policies of inclusion.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Inkludering av barn med spesialpedagogisk hjelp og behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen (del2) Noen forhold som skaper grunnlag for barnehagens arbeid for inkludering.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Inkludering av barn med spesialpedagogisk hjelp og behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen (del1) Noen forhold som skaper grunnlag for barnehagens arbeid for inkludering.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Pre-school teachers professional practice focused on inclusion.
 • Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Demokrati, medvirkning og dokumentasjon. Første steg. ISSN 1504-1891. s. 40–41.
 • Johannesen, Nina; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Gode hensikter er ikke nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2009). Inclusion and Diversity in a Net of Regulations in Norwegian Contemporary Day Care Centres: Regulations intersecting preschool teachers professional knowledge.
 • Larsen, Ann Sofi (2008). Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, i et profesjonsperspektiv Utdanningspolitiske og pedagogiske perspektiver på profesjonsutøvelse. - Med vekt på barnehagepersonalets forståelse av, og arbeid med, mangfold og inkludering.
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. ?.
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Bekymringsverdig bagatellisering av førskolelærermangelen. Første steg. ISSN 1504-1891.
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Fordi vi fryktar det. Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 46–47.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). I det kritiske ligger kimen til forandring.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konstruert mystikk kaster skygger. Utdanning. ISSN 1502-9778. 2008(9), s. 42–43.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Count me in.
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. Første steg. ISSN 1504-1891. 2008(1), s. 24–28.
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Barns rett til medvirkning i barnehagen.
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Barns medvirkning.
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Etisk omsorg og pedagogisk arbeid.
 • Karlsen, Thorbjørn J. & Larsen, Ann Sofi (2007). Læringen går begge veier - en gjensidig prosess for danning : erfaringer fra mentorvirksomhet i barnehager og konsekvenser for førskolelærerutdanningen.
 • Karlsen, Thorbjørn J. & Larsen, Ann Sofi (2007). Utdanning og profesjon : ny som lærer.
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2007). Barns rett til medvirkning. Fredrikstad Blad.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Barnehageløftet - Hva er det?
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Skolestart for 6-åringer.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Etikk og oppdragelse.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). De voksnes rolle i planen.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Forstyrrelser paradoksale kraft. En studie av hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid i barnehagen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norsk senter for barneforskning. ISSN 978-82-326-0958-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:19 - Sist endret 15. juni 2021 08:37