Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du en jobb der du legger grunnlaget for noe som skal vare hele livet ut – nemlig en god og trygg barndom? Ser du for deg en stilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Har du lyst på lederansvar? Da bør du velge barnehagelærerutdanningen ved HiØ!

Gjennom utdanningen får du solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. Det siste studieåret kan du velge mellom flere fordypningsemner.

Undervisning

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Noe av undervisningen foregår ute i naturen, noe som aktiviteter i dramasalen, arbeid i verksteder og i form av ekskursjoner og studieturer.

Praksis gjennomføres i forhåndsgodkjente barnehager, totalt 100 dager i løpet av studietiden. Barnehagene er valgt ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse. Du får utdelt en ny praksisplass hvert studieår.

Vi tilbyr også bachelorstudium i barnehagelærerutdanning på deltid.

Alle studenter skal levere politiattest i forbindelse med opptak. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Marit Eriksen