Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid (2018–2022)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du en jobb der du legger grunnlaget for noe som skal vare hele livet ut – nemlig en god og trygg barndom? Ser du for deg en stilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Har du lyst på lederansvar? Da bør du velge barnehagelærerutdanningen ved HiØ!

Gjennom utdanningen får du solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. Det siste studieåret kan du velge mellom flere fordypningsemner.

Deltidsstudiet er en mulighet for deg som arbeider som assistent eller fagarbeider i barnehage. Anbefalt stillingsprosent ved siden av studiet er 50 %. 

Har du ingen arbeidserfaring fra barnehage, skole eller SFO, anbefaler vi at du søker barnehagelærerutdanning heltid.

Undervisning

Undervisningen foregår som samlinger på høgskolen. Hver samling er på en uke og det er ni samlinger hvert studieår. Undervisningen foregår fra klokken 9-15 hver dag i samlingsukene.
Det er i tillegg 25 dager med praksis hvert studieår, totalt 100 dager i løpet av studietiden.

Praksis gjennomføres i forhåndsgodkjente barnehager. Barnehagene velges ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse. Du får utdelt en ny praksisplass hvert studieår.

Alle studenter skal levere politiattest i forbindelse med opptak. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Marit Eriksen