Steffen Tangen

Department of Natural Sciences, Practical-Aesthetic, Social and Religious Studies
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608117
+4792661558
Study place
Halden
Office nr.
FU2-69

Academic interests

Outdoor life, physical activity and development, physical education, nature, health and movement.

Courses taught

 • Nature, Health and Movement, basic course and spesialization, in Kindergarten Teacher Education
 • Interessed based physical ecucation, continuing education course
 • Courses in One-year Programme in Physical Education (60 ECTS)

Background

 • KNM Harald Haarfagre: Officer Candidate School
 • Oslo University College: Bachelor in Sports, Out-door activities and Healt (our translation)
 • Norwegian University of Life Sciences: Master's degree in Public Health Science (our translation)
 • Østfold University College: Teacher Education

Publications

 • Tangen, Steffen; Olsen, Alexander & Sandseter, Ellen Beate Hansen (2022). A GoPro Look on How Children Aged 17–25 Months Assess and Manage Risk during Free Exploration in a Varied Natural Environment. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 12(5), p. 1–14. doi: 10.3390/educsci12050361. Full text in Research Archive
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2019). Interessebasert kroppsøving. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(3), p. 1–21. doi: 10.5617/adno.4812. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Olsen, Alexander; Sandseter, Ellen Beate Hansen & Tangen, Steffen (2022). A GoPro-look on how children aged 17-25 months assess and manage risk during free exploration in a varied natural environment.
 • Olsen, Alexander; Tangen, Steffen & Sandseter, Ellen Beate Hansen (2022). Children’s own perception of risks. How children (1-2 years) cope with risks in a varied natural environment – and possible implications for the pedagogues.
 • Nordahl Husebye, Birgitte & Tangen, Steffen (2022). Overgang i kroppsøving - fra lek til alvor.
 • Tangen, Steffen; Olsen, Alexander & Sandseter, Ellen Beate Hansen (2021). De yngste barnas vurdering og håndtering av risiko i fri utforsking av natur.
 • Nordahl Husebye, Birgitte; Tangen, Steffen & Moen, Kjersti Mordal (2021). Utviklingsprosesser i kroppsøvingsfaget – implementering og gjennomføring av interessebasert kroppsøving.
 • Hoveid, Sigrid ; Eide, Cathrine Aasgaard; Tangen, Steffen; Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Olsen, Alexander (2020). Å la barns nysgjerrighet lede vei i utforsking av naturen. .
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Tangen, Steffen (2020). Ute hele dagen – noen utfordringer og mange fordeler. barnehage.no.
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Tangen, Steffen & Hoveid, Sigrid (2020). Å la barns nysgjerrighet vise vei i naturen. Forskerfrø. ISSN 2703-8106. 1, p. 32–35.
 • Tangen, Steffen & Rasmussen, Adrian Kristinsønn (2019). Friluftsliv og mangfold i naturen.
 • Tangen, Steffen (2018). Plandag for fysisk aktivitet i skolen.
 • Tangen, Steffen (2018). Voksenroller ved kroppslig lek i barnehagen.
 • Tangen, Steffen (2018). Fysisk aktivitet og realfag.
 • Tangen, Steffen (2018). Innlegg på foreldremøte om risikolek i barnehagen.
 • Tangen, Steffen (2017). Matlaging i skogen for Edwin Ruuds barnehage.
 • Tangen, Steffen (2017). Fysisk aktivitet i barnehagen.
 • Tangen, Steffen (2017). Presentasjon av data fra interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2017). Matlaging i skogen.
 • Tangen, Steffen (2017). Risikolekens betydning for barn.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving ved fagdag for kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving ved kommunesamling.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2016). Risikolek i barnehagen.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving: Hvordan fremme bevegelsesglede og positiv selvforståelse - en oppsummering.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2016). Erfaringer og eksempler fra forskningsprosjektet Interessebasert kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2016). Bevegelsesglede i barnehage og skole; hvordan få det til?
 • Tangen, Steffen (2015). 300 elever byttet ut teori med fysisk aktivitet. [Radio]. NRK Østfold.
 • Tangen, Steffen (2015). Yrkesfagmodellen: Kompetanseheving av yrkesfaglærere ved studieretning bygg og anleggsteknikk i forhold til fysisk aktiv læring.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Orientering om Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2015). Farlig lek gir robuste barn.
 • Tangen, Steffen (2015). Farlig lek gir robuste barn.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2015). Farlig lek gir robuste barn.
 • Tangen, Steffen (2015). Kosthold for innebandyspillere.
 • Tangen, Steffen (2015). Mat på bål.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Forskningsprosjektet Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fokus på fysisk aktiv læring i programfag for ulike yrkesfaglige studieretninger.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). «Interessebasert kroppsøving- en kroppsøvingsmodell som lar elevene velge mellom bevegelsesglede og idrettsglede».
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Kompetanseheving av lærere som deltar i prosjektet, med fokus på fysisk aktiv læring i programfag for studieretning helse og oppvekst.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Interessebasert kroppsøving; friluftsliv og undervisningsplanlegging.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Interessebasert kroppsøving: Friluftsliv, læreplanforståelse og vurdering for læring.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fysisk aktiv læring for programfag for studieretning bygg og anleggsteknikk, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fysisk aktiv læring i programfag for studieretning helse og oppvekst.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Best practice example: Physical excercise and sports subject.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Farlig lek gir robuste barn.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Arbeidsseminar 3.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Arbeidsseminar 2.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Læring i bevegelse.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Fysisk aktivitet, egenverdi og verktøy for læring.
 • Husebye, Birgitte Nordahl; Tangen, Steffen & Brenne, Elsie (2014). Bevegelsesglede og idrett.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). Arbeidsseminar 1.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Erfaringsseminar for Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Bevægelsesglæde og idrætsglæde - to variationer af fysisk undervisning. Liv i skolen. ISSN 1398-2613. 1, p. 54–60.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Bevegelsesglede, idrettsglede og mer fysisk aktivitet for elever på byggfag. Kroppsøving. ISSN 0333-0141. 3, p. 8–11.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Opplæring av byggfagslærere.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2013). Hva gjør at elever nå deltar i kroppsøving?: Bevegelsesglede 2.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Bevegelsesglede 2. Østfold fylkeskommune.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:24 PM - Last modified June 15, 2021 9:00 AM