Steffen Tangen

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608117
+4792661558
Studiested
Halden
Kontornr.
FU2-69

Faglige interesser

Friluftsliv, kroppsøving, barnehagelærerutdanning med fokus på natur, helse og bevegelse.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning:

 • Utskrevet befalskur,s KNM Harald Haarfagre
 • Bachelor idrett, friluftsliv og helse, Høgskolen i Oslo
 • Master folkehelsevitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold

Arbeidserfaring:

Ansatt ved Høgskolen i Østfold siden høsten 2010. Jobber også for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved www.ung.no, som svarkonsulent. Svarer på spørsmål om trening og idrett.

Samarbeid

Forskningssamarbeid (REPAC) med Østfold fylkeskommune, Norges idrettshøgskole, Universitetet i Agder, Høgskolen i Hedmark. 

Prosjekter

Publikasjoner

 • Tangen, Steffen; Olsen, Alexander & Sandseter, Ellen Beate Hansen (2022). A GoPro Look on How Children Aged 17–25 Months Assess and Manage Risk during Free Exploration in a Varied Natural Environment. Education Sciences. ISSN 2227-7102. 12(5), s. 1–14. doi: 10.3390/educsci12050361. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2019). Interessebasert kroppsøving. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(3), s. 1–21. doi: 10.5617/adno.4812. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Alexander; Sandseter, Ellen Beate Hansen & Tangen, Steffen (2022). A GoPro-look on how children aged 17-25 months assess and manage risk during free exploration in a varied natural environment.
 • Olsen, Alexander; Tangen, Steffen & Sandseter, Ellen Beate Hansen (2022). Children’s own perception of risks. How children (1-2 years) cope with risks in a varied natural environment – and possible implications for the pedagogues.
 • Nordahl Husebye, Birgitte & Tangen, Steffen (2022). Overgang i kroppsøving - fra lek til alvor.
 • Tangen, Steffen; Olsen, Alexander & Sandseter, Ellen Beate Hansen (2021). De yngste barnas vurdering og håndtering av risiko i fri utforsking av natur.
 • Nordahl Husebye, Birgitte; Tangen, Steffen & Moen, Kjersti Mordal (2021). Utviklingsprosesser i kroppsøvingsfaget – implementering og gjennomføring av interessebasert kroppsøving.
 • Hoveid, Sigrid ; Eide, Cathrine Aasgaard; Tangen, Steffen; Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Olsen, Alexander (2020). Å la barns nysgjerrighet lede vei i utforsking av naturen. .
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Tangen, Steffen (2020). Ute hele dagen – noen utfordringer og mange fordeler. barnehage.no.
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Tangen, Steffen & Hoveid, Sigrid (2020). Å la barns nysgjerrighet vise vei i naturen. Forskerfrø. ISSN 2703-8106. 1, s. 32–35.
 • Tangen, Steffen & Rasmussen, Adrian Kristinsønn (2019). Friluftsliv og mangfold i naturen.
 • Tangen, Steffen (2018). Plandag for fysisk aktivitet i skolen.
 • Tangen, Steffen (2018). Voksenroller ved kroppslig lek i barnehagen.
 • Tangen, Steffen (2018). Fysisk aktivitet og realfag.
 • Tangen, Steffen (2018). Innlegg på foreldremøte om risikolek i barnehagen.
 • Tangen, Steffen (2017). Matlaging i skogen for Edwin Ruuds barnehage.
 • Tangen, Steffen (2017). Fysisk aktivitet i barnehagen.
 • Tangen, Steffen (2017). Presentasjon av data fra interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2017). Matlaging i skogen.
 • Tangen, Steffen (2017). Risikolekens betydning for barn.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving ved fagdag for kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving ved kommunesamling.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2016). Risikolek i barnehagen.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving: Hvordan fremme bevegelsesglede og positiv selvforståelse - en oppsummering.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2016). Erfaringer og eksempler fra forskningsprosjektet Interessebasert kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2016). Bevegelsesglede i barnehage og skole; hvordan få det til?
 • Tangen, Steffen (2015). 300 elever byttet ut teori med fysisk aktivitet. [Radio]. NRK Østfold.
 • Tangen, Steffen (2015). Yrkesfagmodellen: Kompetanseheving av yrkesfaglærere ved studieretning bygg og anleggsteknikk i forhold til fysisk aktiv læring.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Orientering om Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2015). Farlig lek gir robuste barn.
 • Tangen, Steffen (2015). Farlig lek gir robuste barn.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Tangen, Steffen (2015). Farlig lek gir robuste barn.
 • Tangen, Steffen (2015). Kosthold for innebandyspillere.
 • Tangen, Steffen (2015). Mat på bål.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Forskningsprosjektet Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fokus på fysisk aktiv læring i programfag for ulike yrkesfaglige studieretninger.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). «Interessebasert kroppsøving- en kroppsøvingsmodell som lar elevene velge mellom bevegelsesglede og idrettsglede».
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Kompetanseheving av lærere som deltar i prosjektet, med fokus på fysisk aktiv læring i programfag for studieretning helse og oppvekst.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Interessebasert kroppsøving; friluftsliv og undervisningsplanlegging.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Interessebasert kroppsøving: Friluftsliv, læreplanforståelse og vurdering for læring.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fysisk aktiv læring for programfag for studieretning bygg og anleggsteknikk, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fysisk aktiv læring i programfag for studieretning helse og oppvekst.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Best practice example: Physical excercise and sports subject.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Farlig lek gir robuste barn.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Arbeidsseminar 3.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Arbeidsseminar 2.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Læring i bevegelse.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Fysisk aktivitet, egenverdi og verktøy for læring.
 • Husebye, Birgitte Nordahl; Tangen, Steffen & Brenne, Elsie (2014). Bevegelsesglede og idrett.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). Arbeidsseminar 1.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Erfaringsseminar for Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Bevægelsesglæde og idrætsglæde - to variationer af fysisk undervisning. Liv i skolen. ISSN 1398-2613. 1, s. 54–60.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Bevegelsesglede, idrettsglede og mer fysisk aktivitet for elever på byggfag. Kroppsøving. ISSN 0333-0141. 3, s. 8–11.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Opplæring av byggfagslærere.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2013). Hva gjør at elever nå deltar i kroppsøving?: Bevegelsesglede 2.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Bevegelsesglede 2. Østfold fylkeskommune.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 21. okt. 2021 19:23