Camilla Blikstad Halstvedt

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608107
+4795882271
Studiested
Halden
Kontornr.
EU1-66

Faglige interesser

 • Realfag i barnehagen
 • Utforskende arbeidsmåter
 • Alternative læringsarenaer
 • Grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • Undervisning for bærekraftig utvikling

Undervisning

 • Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen (videreutdanning)
 • Naturfaglige emner og fagdidaktikk i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn og praktisk-pedagogisk utdanning

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

 • 2008 - d.d.: Førsteamanuensis i naturfag ved Avdeling for lærerutdanning
 • Aug 2018 - Juli (2019): 60 % stilling ved Naturfagsenteret
 • 2002 - 2008: Prosjektarbeid ved Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

Utdanning:

 • 2007 - 2010: Praktisk pedagogisk utdanning, deltid, Høgskolen i Østfold
 • 2002 - 2008: Ph.D, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)/Universitetet i Oslo. Doktoravhandling: Dynamics of freshwater cyanobacteria and their bioactive oligopeptides - role of abiotic environmental factors and population structure
 • 1995 - 2001: Cand. scient i biologi, studieretning marinzoologi, Universitetet i Oslo. Hovedfagsoppgave: Sammensetning av blodceller hos torsk, Gadhus morhua L., som biomarkør.

Samarbeid

 • Inspiria Science Center, Sarpsborg
 • Naturfagsenteret, Oslo

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Pilskog, Hanne Eik; Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2020). An Exploration of the “Mimetic Aspects” of Storyline Used as a Creative and Imaginative Approach to Teaching and Learning in Teacher Education. I Karlsen, Kristine Høeg & Häggström, Margaretha (Red.), Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education . Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3986-3. s. 99–123. doi: %20https%3A/doi.org/10.31244/9783830989868. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tollefsen, Knut-Erik; Blikstad, Camilla; Eikvar, Sissel; Finne, Eivind Farmen & Gregersen, Inger Katharina (2008). Cytotoxicity of alkylphenols and alkylated non-phenolics in a primary culture of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) hepatocytes. Ecotoxicology and Environmental Safety. ISSN 0147-6513. 69. doi: 10.1016/j.ecoenv.2006.12.005.
 • Blikstad, Camilla; Rohrlack, Thomas; Andersen, Tom; Skulberg, Olav & Edvardsen, Bente (2007). Seasonal dynamics and depth distribution of Planktothrix spp. in Lake Steinsfjorden (Norway) related to environmental factors. Journal of Plankton Research. ISSN 0142-7873. 29, s. 471–482. doi: 10.1093/plankt/fbm036.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pilskog, Hanne Eik; Karlsen, Kristine Høeg; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Halstvedt, Camilla Blikstad & Motzfeldt, Gitte Cecilie (2019). Et bærekraftig elvedelta: Storyline som metode i lærerutdanningen?
 • Widerøe, Ina Kirsten Sundal; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Aae, Rune; Braaten, Bjørn Espen Pontus; Båtvik, Jan Ingar Iversen & Halstvedt, Camilla Blikstad [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Naturfag i framtidens skole: Inn med teknologi, ut med uteskole? Utdanningsnytt.no.
 • Motzfeldt, Gitte Cecilie; Karlsen, Kristine Høeg; Pilskog, Hanne Eik; Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Storyline i MAGLU 5-10, tverrfaglig undervisning og forskning:"An exploration of the ‘mimetic’ aspects of Storyline used as a cross-curricular and creative approach to teaching and learning in Teacher Education".
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode.
 • Halstvedt, Camilla Blikstad (2018). Hvordan er lærerstudenters forståelse av utforskende arbeid etter å ha gjennomført et utforskende undervisningsopplegg i rollen som elever?
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016). Antall, rom og form.
 • Nordbakke, Monica & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016). Grunnskolelærerstudenters erfaringer tilknyttet matematikk-og naturfaglæring etter praksis ved et vitensenter.
 • Nordbakke, Monica & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016). Fra lærerhøgskolen til ungdomsskolen. [Avis]. Rakkestad avis.
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn & Elisenberg, Marion [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Nordbakke, Monica; Bjerke, Christian Bjørn & Blikstad, Camilla (2013). Innlegg om de grunnleggende ferdighetene.
 • Halstvedt, Camilla Blikstad (2013). Alternative læringsarenaer - lærerstudenter i praksis på et vitensenter. I Kolstad, Olav Erik (Red.), 50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. ISSN 978-82-7825-417-2. s. 63–67.
 • Braaten, Espen; Eriksen, Odd; Blikstad, Camilla; Andersen, John; Brun Pedersen, Trine & svensson, Lars (2012). Barrierer og potentialer for grænseoverskridende undervisning i faget science. I Marie, Slot (Red.), Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) Barriere og potentialer for grænseoverskridende nordisk undervisning Kortlægningsrapport juni 2012. GNU Grænseoverskridende Nordisk Undervisning. s. 52–73.
 • Nordbakke, Monica; Bjerke, Christian Bjørn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2011). Om de grunnleggende ferdighetene i Grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.
 • Halstvedt, Camilla Blikstad (2010). FoU-prosjekt om vitensenterpedagogikk for ungdom 14-18 år.
 • Blikstad, Camilla; Rohrlack, Thomas; Skulberg, Olav & Edvardsen, Bente (2004). Seasonal distribution of Planktothrix spp (Cyanobacteria) and cyanotoxins in Lake Steinsfjorden, Norway.
 • Nordbakke, Monica & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016). Rapport etter hospitering ved Rakkestad Ungdomsskole. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.
 • Halstvedt, Camilla Blikstad (2008). Dynamics of freshwater cyanobacteria and their bioactive oligopeptides - role of abiotic environmental factors and population structure. Faculty of Mathematics and Natural Sciences.
 • Halstvedt, Camilla Blikstad; Oredalen, Tone Jøran; Brettum, Pål; Løvik, Jarl Eivind & Mortensen, Tom (2006). Overvåkning av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2005. Med vekt på resultater fra 2005 - datarapport. Norsk institutt for vannforskning. ISSN 82-577-4956-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 12. okt. 2021 13:17