Håvard Friis Nilsen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608269
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-084

Faglige interesser

Moderne politisk historie. Politisk filosofi. Vitenskapshistorie. Psykologiens og pedagogikkens historie.

Undervisning

Bakgrunn

Dr. philos. i historie fra Universitetet i Oslo.

Cand.philol. i idéhistorie fra Universitetet i Oslo.

Master of Arts with Distinction, Science, Society & Technology, Université Louis Pasteur, Strasbourg.

Gjesteforskeropphold

Gjesteforsker ved University of Cambridge, UK 2000—01 og 2015—16.

Life Member ved Clare Hall, Cambridge.

Samarbeid

 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Nilsen, Håvard Friis (2021). Demokratisk medborgerskap. Et republikansk perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  105(1)
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Republican Monarchy. The Neo-Roman Concept of Liberty and the Norwegian Constitution of 1814. Modern Intellectual History.  ISSN 1479-2443.  16(1), s 29- 56
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Republican Monarchy. The Neo-Roman Concept of Liberty and the Norwegian Constitution of 1814. Modern Intellectual History.  ISSN 1479-2443. . doi: 10.1017/s1479244317000191
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Trollmannen på norsk. Dag Østerberg som sakprosaforfatter 1938—2017. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Nilsen, Håvard Friis (2015). The Biologist of Love and Fear. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences.  ISSN 1369-8486.  52, s 89- 93 . doi: 10.1016/j.shpsc.2015.09.008
 • Nilsen, Håvard Friis (2014). Den politiske frihetens glemte historie, I: Håvard Nilsen & Helge Jordheim (red.),  Politisk frihet.  Res Publica.  ISBN 9788282260435.  Kapittel 1.  s 12 - 45
 • Nilsen, Håvard Friis (2014). Psykologene, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel.
 • Nilsen, Håvard Friis (2013). Den nordiska modellen: Offentlighet eller Civilsamhälle?, I: Lars Trägårdh; Per Selle; Lars Skov Henriksen; Hanna Hallin & Hanna Halin (red.),  Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid.  SNS förlag.  ISBN 978-91-86949-39-6.  Kapittel.
 • Nilsen, Håvard Friis (2013). Kulturradikalismen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2)
 • Nilsen, Håvard Friis (2013). Resistance in Therapy and War. Psychoanalysis Before and During the Nazi Occupation of Norway 1933—1945. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  94, s 725- 746 . doi: 10.1111/1745-8315.12107
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). Betydningen av Moskvaprosessene. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). Hva er galt med begrepshistorie?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Astrup, Mikkel & Nilsen, Håvard Friis (2011). Friedrich Hayek, I: Håvard Friis Nilsen & Christian Anton Smedshaug (red.),  Troen på markedet.  Res Publica.  ISBN 9788282260039.  Bokkapittel.
 • Jordheim, Helge & Nilsen, Håvard Friis (2011). Quentin Skinners politiske filosofi, I:  Staten og friheten. Oversatt av Hugo Østerberg.  Res Publica.  ISBN 9788282260251.  Innledning.  s 11 - 28
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). Ayn Rand, I: Håvard Friis Nilsen & Christian Anton Smedshaug (red.),  Troen på markedet.  Res Publica.  ISBN 9788282260039.  Kapittel 5.
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). Desire and the Deterioration of Trust. The Political Warning in Stanley Kubrick's Eyes Wide Shut, In Ingerid Straume & J.F. Humphrey (ed.),  Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788787564212.  Kapittel 9.
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). Myten om kulturradikalismen. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6)
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). Sexual Politics in Norway: Wilhelm Reich and Leon Trotsky 1933—36, In  Whatever happened to Sex in Scandinavia.  Office for Contemporary Art Norway/Koenig Books London.  ISBN 978-3-86335-068-0.  Kapittel.  s 136 - 145
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). The History of Psychoanalysis in Norway, In Peter Loewenberg & Nellie L. Thompson (ed.),  100 years of the IPA. The Centenary History of International Psychoanalytical Association. 1910 – 2010.  Karnac Books.  ISBN 9781905888160.  Kapittel 11.  s 140 - 148
 • Nilsen, Håvard Friis (2010). Da psykoanalysen ble en profesjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2)
 • Nilsen, Håvard Friis (2010). Drømmen om frihet. Om politikkens gjenkomst og kampen om forståelsen av fortiden. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (5)
 • Nilsen, Håvard Friis (2010). Widerstand in der Therapie und im Krieg. Die Psychoanalyse vor und während der besatzung Norwegens durch die nationalsozialisten, I: Mitchell Ash (red.),  Psychoanalyse in totalitären und autoritären Regimen.  Brandes & Apsel Verlag.  ISBN 978-3-86099-638-6.  Kapittel 7.  s 177 - 208
 • Nilsen, Håvard & Magnussen, Svein (2009). Homo Academicus, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 2.  s 44 - 61
 • Nilsen, Håvard Friis (2008). Gestalt and Totality. Maurice Merleau-Ponty and Gestalt Psychology. Nordicum-Mediterraneum.  ISSN 1670-6242.
 • Nilsen, Håvard Friis (2008). Openness and Secrecy. The University as Public Sphere, In Audun Øfsti (ed.),  The Public Sphere. Essays in Honour of Karl-Otto Apel.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-001-5.  Kapittel 2.
 • Nilsen, Håvard Friis (2008). På høyden., I: Håvard Nilsen (red.),  Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  Kapittel 1..
 • Nilsen, Håvard Friis (2007). Det nye folkepartiet?, I: Håvard Nilsen & Christian Anton Smedshaug (red.),  Folkepartiet?.  Res Publica - Forlaget Aktuell.  ISBN 978-82-92611-05-0.  Kapittel 1.
 • Nilsen, Håvard (2006). Liberalisme og frihet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1)
 • Nilsen, Håvard (2006). Mennesket Henrik Ibsen. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2), s 322- 329
 • Nilsen, Håvard (2006). Når det liberale blir autoritært. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 60- 68

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (red.) (2014). Politisk frihet. Res Publica.  ISBN 9788282260435.  475 s.
 • Skinner, Quentin; Jordheim, Helge & Nilsen, Håvard Friis (2011). Staten og friheten. Oversatt av Hugo Østerberg. Res Publica.  ISBN 9788282260251.  149 s.
 • Nilsen, Håvard Friis & Smedshaug, Christian Anton (red.) (2011). Troen på markedet. Res Publica.  ISBN 9788282260039.  250 s.
 • Skinner, Quentin & Nilsen, Håvard Friis (2009). Vilkårlig makt. Essays om politisk frihet. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-000-8.  232 s.
 • Nilsen, Håvard (red.) (2008). Frihet og klasse. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  324 s.
 • nilsen, håvard (red.) (2008). Frihet og klasse. Res publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  324 s.
 • Nilsen, Håvard (red.) (2008). Frihet og klasse. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  324 s.
 • Nilsen, Håvard (red.) (2008). Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  323 s.
 • Nilsen, Håvard (red.) (2008). Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  324 s.
 • Nilsen, Håvard & Smedshaug, Christian Anton (red.) (2007). Folkepartiet?. Res Publica - Forlaget Aktuell.  ISBN 978-82-92611-05-0.  135 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Håvard Friis (2020). Den ufrie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nilsen, Håvard Friis (2020). En nasjonal tragedie. Ari Behn som offentlig skikkelse. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Nilsen, Håvard Friis (2020). Retorikkens norske historie. Anmeldelse av Anders Johansen: Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913, Universitetsforlaget 2019. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  25(1), s 48- 53
 • Nilsen, Håvard Friis (2020). Retorikkens norske historie. Anmeldelse av Anders Johansen: Å komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Nilsen, Håvard Friis (2020). Trykkenekt av omsyn til kvalitet eller politikk?. Dag og Tid.
 • Nilsen, Håvard Friis (2020, 18. juli). Trykker omstridt tekst.  Klassekampen.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Demokratisk medborgerskap i samfunnsfag.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Den egenrådige økonomen. Erik Reinert 70 år. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 19
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Explorers of Love and Knowledge. Bronislaw Malinowski and Wilhelm Reich.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Explorers of Love and Knowledge. The Open Epistemology of Bronislaw Malinowski and Wilhelm Reich.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Freud's Freedom. Psychoanalysis and the Neo-Roman Concept of Liberty.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Frihet fra vilkårlig makt. Nye perspektiver på demokratisk medborgerskap.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Hvordan arbeidet en psykolog på 1930- og 40-tallet?.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Psykologiens historie i Norge.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Samfunnsforsker på flukt. Anmeldelse av Arild Stubhaug: Stein Rokkan. Fra periferi til sentrum. Vigmostad & Bjørke 2019. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Nilsen, Håvard Friis (2019). Thomas Krogh (1946-2019). Norge har mistet en av sine store idéhistorikere. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2018). Freud's Man in Norway.
 • Nilsen, Håvard Friis (2018, 13. januar). Love, Work and Knowledge. The Life and Trials of Wilhelm Reich. A Documentary Film by Kevin Hinchey.. [TV].  DOcumentary Film.
 • Nilsen, Håvard Friis (2018). Sex in Political Propaganda in the Third Reich.
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Misvisende om Evensen-biografi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2017/10/misvisende-om-evensen-biografi
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Ord om Dag. Dag Østerberg (1938—2017). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 36- 37
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Scandinavian Republicanism: The Constitution of Norway 1814.
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Trollmannen på norsk. Dag Østerberg 1938-2017, I:  Hva Helmer kunne sagt til Nora og andre essays.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205507517.  Etterord.  s 221 - 245
 • Nilsen, Håvard Friis (2017). Working Class Hero? Anmeldelse av Elvis Costello: Unfaithful Music and Invisible Ink. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38- 39
 • Nilsen, Håvard Friis (2016). Resistance in Therapy and War. Psychoanalysis in Norway 1920-1945.
 • Nilsen, Håvard Friis (2015). Konflikt og samhold. Intervju med Håvard Friis Nilsen om psykologprofesjonen. Av Per Olav Solberg. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52, s 196- 197
 • Nilsen, Håvard Friis (2015). Republican Monarchy. The Neo-Roman Concept of Liberty and the Norwegian 1814 Constitution..
 • Nilsen, Håvard Friis (2014). Den republikanske friheten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nilsen, Håvard Friis (2014). Frihetens glemte historie. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2014, 06. september). Tenk gammelt om frihet.  Vårt Land.
 • Nilsen, Håvard Friis & Jordheim, Helge (2014). Frihet kommer ikke i små esker. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nilsen, Håvard Friis; Jordheim, Helge & Flemmen, Haakon (2014, 30. juli). Frihetens arkeologer.
 • Nilsen, Håvard & Jordheim, Helge (2014). Forord, I: Håvard Nilsen & Helge Jordheim (red.),  Politisk frihet.  Res Publica.  ISBN 9788282260435.  Forord.  s 9 - 11
 • Nilsen, Håvard Friis (2013, 26. juli). Hvem er sjarlatanen? Om Slavoj Zizek og Noam Chomsky. Intervju av Julia Grønnevet..  Morgenbladet.
 • Nilsen, Håvard Friis (2013). Speed date med Nietzsche. Innlegg ved lanseringen av Nietzsches samlede verker, Litteraturhuset, Oslo..
 • Nilsen, Håvard Friis & Hambro, Sarah (2013, 16. mai). 20 i stil. Intervju om Den Store Gatsby og 20-årenes finansspekulasjon. [Tidsskrift].  D2 - bilag til Dagens Næringsliv.
 • Nilsen, Håvard Friis & Østerberg, Dag (2013). Elsters lugg.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). En morder med frie hender. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). Krisens utspring. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). Mental Macho. Portrettintervju med Pete Townshend i The Who. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). Misvisende om Karl Polanyi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2012). Psykoterapi som historiefortelling.
 • Nilsen, Håvard Friis & Flemmen, Haakon (2012, 30. april). Slik kjempet arbeiderbevegelsen mot fascismen på 30-tallet: Kamp på flere fronter..  Klassekampen.
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). Moskvaprosessene og de politiske psykoanalytikerne i 1930-årene.
 • Nilsen, Håvard Friis (2011). Terror, tyranni og frihet. Intervju med Quentin Skinner. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2010). Kroppsspråkets filolog. Anmeldelse av Jan Olav Gatlands biografi om Ola Raknes. Det norske Samlaget 2010.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nilsen, Håvard Friis (2010). Livet sett fra arkivet. Anmeldelse av Espen Søbye: En mann av forgangne århundrer. Johan Scharffenberg, en arkivstudie. Oktober forlag.. Klasselampens "Bokmagasinet".
 • Nilsen, Håvard Friis (2010). Modellmakt i krisetid. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nilsen, Håvard Friis (2008). 68-er runder 70. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Frøland, Hans Otto & Nilsen, Håvard (2007). Bevegelsen Moralsk Opprustning i den tidlige europeiske integrasjonen. Idégrunnlag, nettverk og innflytelse.
 • Nilsen, Håvard (2007). Var Henrik Ibsen en aristokratisk radikalist? svar til Ivo de Figueiredo. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86
 • Nilsen, Håvard (2006). Seksualiteten og sinnet. Sigmund Freud 150 år. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3
 • Nilsen, Håvard (2006). The Tacit Dimension in Ibsen's Hedda Gabler. Critical Exchanges Between Ibsen and Brandes.
 • Nilsen, Håvard (2005). Den første positivismestriden. Brandes vs. M.J. Monrad 1870-1873.
 • Nilsen, Håvard (2005). Gjensyn med det liberale dilemma.
 • Nilsen, Håvard (2005, 22. juni). Jean-Paul Sartre 100 år. [Radio].  NRK P1.
 • Nilsen, Håvard (2005). John Mourly Vold, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1011-5.  artikkel.
 • Nilsen, Håvard (2005, 29. juni). Lou Andreas-Salomé-ut av kjønnets mørke. [Radio].  NRK P2.
 • Nilsen, Håvard (2005). Nic Waal, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1011-5.  artikkel.
 • Nilsen, Håvard (2005). Offentlighetens sosiale symbolikk og idéhistorie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2018 09:21 - Sist endret 15. juni 2021 08:55