Fra lesesal til læringsstøttesenter på Remmen

I uke 41 flyttes lesesalsplassene på biblioteket i Halden ut av biblioteket, og til A1-063. Dette betyr at du som student vil ha tilgang til lesesalen også utenom bibliotekets åpningstider.

Den gamle lesesalen vil være avstengt fram til nyttår, da åpner Læringsstøttesenteret (https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/index.html) i disse lokalene innerst i biblioteket. Her vil man da finne kontorene til PULS (https://www.hiof.no/om/organisasjon/administrasjonen/fellesadministrasjonen/puls/), et opptaksrom og bakvaktskontoret til it-vakta.

I tillegg innredes det et nytt areal her for både studenter og ansatte, der det blir ulike soner og arbeidsplasser som alle som oppholder seg i biblioteket kan benytte seg av.

Ombyggingen er organisert slik at den ikke skal forstyrre vanlig bruk og drift av de øvrige biblioteklokalene. Hvis det likevel skulle være perioder med forstyrrende støy tilbyr vi ørepropper i skranken.

Vi gleder oss til å åpne de nye lokalene for dere i 2020!

Emneord: læringsstøttesenter, lesesal, ombygging
Publisert 3. okt. 2019 15:02 - Sist endret 17. mars 2020 13:21