Fridager og høytidsdager

Hovedtariffavtalen definerer hvilken dager som regnes som fridager for ansatte i staten. I tillegg har høgskolen gjort egne avtaler om fri. Fridagene tas ut såfremt tjenesten tillater det.

Avtalt fri i romjulen (2019)

Etter drøfting med de hovedtillitsvalgte er det enighet om at høgskolen skal videreføre ordningen med arbeidsfri i romjulen for teknisk/administrativt ansatte, slik at det 27. desember trekkes en feriedag fra alle teknisk/administrativt ansatte og at arbeidsgiver gir 30. desember som fridag til alle teknisk/administrativt ansatte.

Teknisk/administrativt ansatte som på grunn av eksamensavvikling ikke kan ta fri i perioden 27.-30. desember, skal etter avtale med leder avvikle dagene på et annet tidspunkt. Dagene kompenseres 1:1 og det kompenseres ikke ytterligere for at dagene ikke kan tas ut i romjulen. Lønnsteamet registrerer feriedagen i ESS (SAP).

Denne ordningen gjelder ikke for undervisnings- og forskningspersonale ved høgskolen.

Nyansatte, som ikke har opparbeidet seg ferie, vil bli trukket en ulønnet feriedag.

Faste fridager

Ansatte i staten har fri følgende dager:

 • Nyttårsdag (1. januar)
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskeaften
 • 1. og 2. påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. og 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag (25. og 26. desember)

I tillegg har ansatte ved høgskolen fri disse dagene:

 • Julaften (24. desember)
 • Nyttårsaften (31. desember)

Arbeidstid i påsken

 • Onsdag før skjærtorsdag er arbeidstiden til kl.12.00.
Publisert 13. apr. 2018 15:42 - Sist endret 8. mars 2019 15:57