Ferie og fridager

Ferie

Alle ansatte har rett til 25 virkedager ferie hvert år. Les mer om dine ferierettigheter her.

Fridager og høytidsdager

Les mer om offentlige høytidsdager og andre avtalefestede fridager.

Seniordager

Fra fylte 62 år vil du få mulighet til å ta ut seniordager.