Studieadministrativ støtte

– for ledere, undervisere, sensorer og studieadministratorer

Arbeidsstøtte for studier ble publisert i juni 2021 og er fremdeles under utvikling. Dersom du savner noe, kontakt Studieadministrativ gruppe (SAG) sag@hiof.no, så hjelper vi deg med å finne fram.