Digital undervisning (utenfor campus)

Læringsstøttesenteret har utviklet ressurs- og opplæringsmateriell om digital undervisning, og arrangerer i tillegg daglige (kl. 14-14.30) veilednings- og erfaringsdelingssesjoner (i Zoom). Ta kontakt hvis du har forslag, ideer eller spørsmål (puls@hiof.no).

Kommende webinarer

Mellom uke 22-24 avholder læringsstøttesenteret en rekke webinarer. Klikk på lenken for utfyllende beskrivelse av webinarene

Program uke 23

4. juni: kl. 09-10: "Fra Adobe Connect til Zoom" (v/ PULS)

5. juni: kl. 10-11: "Video-feedback og veiledning på skriftlige oppgaver" (v/ Petter Mathisen (UiA) og Therese Fostervold Mathisen (HV)

Har du forslag til tema på kommende webinarer? Ta kontakt!

Ressurs- og opplæringsmateriell

Vi har laget et Canvaskurs som inneholder informasjon, materiell og videoressurser om:

  1. Hvordan planlegge for undervisning på og utenfor campus?
  2. Hvordan legge til rette for god informasjon og kommunikasjon med studenter?
  3. Hvordan spille inn, redigere og publisere video/skjerm- og lydopptak, både i Studio (Canvas) og i høgskolens fysiske opptaksstudioer.
  4. Hvordan legge til rette for synkron undervisning og veiledning utenfor campus?
  5. Hvordan legger til rette for studentaktivitet i digitale læringsomgivelser? (kommer!)

Ta meg til Canvaskurset!

Veiledninger (uke 22-25)

Har du spørsmål som berører Canvas, Zoom eller noen av temaene ovenfor arrangerer vi fortsatt daglige veiledningssesjoner, fra og med uke 23 mellom kl. 14-14.30. Kollegaer med erfaring og kompetanse vil være tilstede. Ønsker du å delta på veiledning? Ta meg til veilednings-Zoom-rommet!

Teknisk support

For alle henvendelser av teknisk art om digital undervisning: Ring til IT-vakt Halden (69608050) / Fredrikstad (69608850) helst fra din Skype-klient på din PC/Mac. IT-vakten kan også treffes på epost (itvakt@hiof.no).

Publisert 13. mars 2020 15:41 - Sist endret 29. mai 2020 15:01