Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret er en del av Seksjon for pedagogisk utvikling og læring. Senteret skal være en arena hvor fagansatte får anledning, støtte og inspirasjon til å prøve og evaluere ny teknologi som understøtter læring i sin undervisning. Hensikten er å støtte den faglige formidlingen slik at den samsvarer med den fagansattes pedagogiske og didaktiske undervisningsmetode/r. Har du forslag til kommende webinarer eller andre tips/spørsmål? Ta kontakt med seksjonen!

Digital undervisning: steg-for-steg-guide

Vi har laget et åpent Canvaskurs som tar for seg ulike måter du kan gjøre din undervisning digital. Her finner du praktisk og pedagogisk veiledning om digital undervisning.

Trykk her for å gå til Canvaskurset.

Kommende samlinger

Webinarer

Tirsdag 22. september kl. 10-11: "Tips til studentaktiv nettundervisning (med spesielt fokus på Mentimeter)" (v/ Jørgen Sørlie Yri, Aleksander Vie, Hanne Eik Pilskog). Les mer om webinaret her!

Erfaringssamlinger

Kommende erfaringssamling i Zoom vil ha "Opptak av synkron undervisning" som tema, og vil bli arrangert torsdag 15. oktober (14.00-15.30). Programmet blir publisert på denne nettressursen.

Den 15. september fra kl. 09.00-10.30 inviterte læringsstøttesenteret til erfaringssamling med tema: “Sorte skjermer: er det egentlig et problem?” Samlingen hadde rundt 40 deltakere, hvor både studenter, faglærere, studieledere og dekaner var representert.

Daglig veiledning (kl. 14-15)

Hver arbeidsdag mellom kl. 14-15 kan du møte kollegaer for å drøfte pedagogiske problemstillinger knyttet til bruk av teknologi i undervisningen. Klikk på Zoom-lenken, så treffer du oss (ingen påmelding nødvendig).

Ti ting å tenke på!

Kjære deg som underviser ved Høgskolen i Østfold høsten 2020! Nedenfor har vi lagt inn ti tips, som vi håper vil være til nytte i planleggingen og gjennomføringen av et nytt semester. En del av lenkene nedenfor er tatt fra Canvaskurset vårt, se lenke til hele kurset her.

 1. Hjelp studentene dine til å forstå at de er ønsket og på rett plass. Ønsk dem tydelig velkommen til kurset ditt i Canvas, kanskje i form av en video? Se mer om skjermopptak her.

 2. Læring er også en sosial prosess. Ta medansvar for studentenes velvære nå som mange vil være mer isolert enn før. Dette kan du for eksempel gjøre ved å arrangere faste, synkrone uformelle møteplasser i Zoom der studenter og lærere får anledning til å treffe hverandre. Her kan du lese mer om dette. 

 3. Gjør det enkelt for studentene å forstå hva som forventes, når, og hvordan de kan innhente informasjonen de trenger. Her har vi samlet noen tips.  

 4. Våg å gi studentene en større del av regien! For eksempel gjennom “Hverandrevurdering”. Dette kan knytte studenter både tettere til hverandre, og til faget de studerer. Her ser du hvordan dette kan gjøres i Canvas.   

 5. Digital undervisning vil kreve større grad av studentaktiv undervisning enn det mange er vant til fra før. I modulen Studentaktivitet i dette Canvas-kurset får du noen tips. 

 6. Visste du at bruk av video-feedback på studenters arbeid kan øke læring? Lær å være spesifikk og fremoverrettet i dine tilbakemeldinger; kanskje er videofeedback løsningen? Hør på dette intervjuet

 7. Bruk Canvas til å skape forutsigbarhet og faglig tilhørighet i emnene dine, gjennom ryddighet og tydelig emnedesign.  

 8. Økt grad av digitalisering av undervisning øker behovet for tydelige og konsekvente kommunikasjonskanaler.Les mer om hvordan du kan gjøre dette ved å trykke på  denne lenken og denne lenken. 

 9. Tenk design og brukervennlighet når du lager videoer: 
  Legg video direkte i Canvas heller enn som lenke. 
  Lag flere og kortere videoer, heller enn færre og lengre.
  Inkluder gjerne refleksjonsoppgaver/quiz underveis i videoen.  

 10. Ta velbegrunnede valg for hvordan din undervisning bør organiseres.
  Hvilke aktiviteter bør synkront eller asynkront, digitalt eller fysisk.Her kan du lese mer om dette

Du er velkommen til å ta kontakt med læringsstøttesenteret dersom du trenger hjelp på veien. Vi er blant annet tilgjengelig for veiledning daglig mellom kl. 14:00 og 15:00.

Teknisk support

For alle henvendelser av teknisk art om digital undervisning: Ring til IT-vakt Halden (69608050) / Fredrikstad (69608850) helst fra din Skype-klient på din PC/Mac. IT-vakten kan også treffes på epost (itvakt@hiof.no).

Publisert 13. mars 2020 15:41 - Sist endret 23. sep. 2020 15:21