Fagforeninger ved Høgskolen i Østfold

De ansatte sikres medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen gjennom sine fagforeningene.

På institusjonsnivå forholder ledelsen seg til hovedsammenslutningene UNIO, Akademikerne, YS, LO og NITO når det gjelder medlemmene. I henhold til tjenestetvistloven forholder ledelsen seg til alle organisasjonene. Det er p.t. fire hovedtillitsvalgte ved Høgskolen i Østfold.

Nedenfor følger en oversikt over organisasjoner ved HiØ:

Hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedtillitsvalgt: Marit Eriksen, fra 1. august 2018:Roald Tobiassen (Kari Megrund)

 • Akademikerforbundet
 • Bibliotekarforbundet: Vigdis Camilla Borgli
 • Forskerforbundet Marit Eriksen (Lokallagsleder: Kari Megrund)
  • HS: Kari Megrund (-)
  • IT: Lars Vidar Magnusson (Christian Heide)
  • IR: Birte Sjursnes (Per Erik Skogh Nilsen)
  • LU: Roald Tobiassen, fra 1. august Andrew Thomas (Åshild Søfteland)
  • ØSS: Camilla Bjørke (Jan Moren)
  • FT: Ragnar Knudsen (Ann Kristin Sand Johansen)
  • SSAH: Valbona S. Wilhelmsen (Ingunn Sørensen)
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF): Anne-Grethe Gregersen
 • Utdanningsforbundet: Dag Sørmo
  • LU: Dag Sørmo (Ray Svanberg)

Akademikerne (A)

Hovedtillitsvalgt: Per Gunnar Fyhn (Kamil Dursun)

 • ECONA
 • Teknisk-naturvitenskaplig forening (TEKNA): Per Gunnar Fyhn
  • IT: Per Gunnar Fyhn (Robert Roppestad)
 • Samfunnsviterne: Trond Heitmann (Petter Arvesen)
 • Samfunnsøkonomenes forening:
 • Naturviterne
 • Norsk psykologforening: Anne Regine Tvete
 • Norsk lektorlag:
 • Norges Juristforbund:
 • Den norske legeforeningen:

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Hovedtillitsvalgt: Kenneth Dahlstrøm (Jon Roger Jacobsen)

 • Parat
  • Fellestjenesten: Kenneth Lindbeck-Dahlstrøm (Annie Fyhn)
  • Studiestedsadm. Halden: Ann-Charlot Brandstorp (Annette Øyen)
  • Studiestedsadm. Fredrikstad: Jon R. Jacobsen (Aisa Therese Navarrette Fredh)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Hovedtillitsvalgt: Lena Knudsen

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL): Wibeche Nygård
  • Halden: Martha B. Karlsen
  • Fredrikstad: Wibeche Nygård
 • Fellesorganisasjonen (FO): -
 • Skolenes landsforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

Tillitsvalgt: Wenche Kristine Lindeland (Rudi Yi Xu)

 • Halden: Pål Kristian Moe
Publisert 25. apr. 2018 15:05 - Sist endret 15. juni 2018 13:33