Fagforeninger ved Høgskolen i Østfold

De ansatte sikres medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen gjennom sine fagforeningene.

På institusjonsnivå forholder ledelsen seg til hovedsammenslutningene UNIO, Akademikerne, YS, LO og NITO når det gjelder medlemmene. I henhold til tjenestetvistloven forholder ledelsen seg til alle organisasjonene. Det er p.t. fire hovedtillitsvalgte ved Høgskolen i Østfold.

Nedenfor følger en oversikt over organisasjoner ved HiØ:

Hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedtillitsvalgt: Ragnar Knudsen

 • Akademikerforbundet
 • Bibliotekarforbundet: Tore O. Buarøy
  • Fredrikstad: Unni Rønningen
  • Halden: Ketil M. Isaksen
 • Forskerforbundet Ragnar Knudsen (lokallagsleder: Tove Sørum)
  • HV: Trude Tonholm (Kari Megrund)
  • IT: Joakim Karlsen (-)
  • IR: Birte Sjursnes (Per Erik Skogh Nilsen)
  • LU: Andrew Thomas (Adrian K.  Rasmussen og Ilka Nagel)
  • ØSS: Daniel Rees Fryer (Jan Moren og Camilla Bjørke)
  • Adm*: Øyvind G. Fjeldbu og Valbona S. Wilhelmsen (Ingunn Stordahl)

   *) Fjeldbu: Avdeling for Studieadministrasjon, HiØ VIDERE og Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Wilhelmsen: Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek, Avdeling for campustjenester, Avdeling for IKT og Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF): Anne-Grethe Gregersen
 • Utdanningsforbundet: Solena Pradayrol

  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

  HovedtillitsvalgtAnn-Charlot Brandstorp (Cecilie Klaunes Nielsen)

  • Parat
   • Studiested Halden: Ann-Charlot Brandstorp (Annie Fyhn/Annette Øyen)
   • Studiested Fredrikstad: Cecilie Klaunes Nielsen (Jon R. Jacobsen)

  Landsorganisasjonen i Norge (LO)

  Hovedtillitsvalgt: Lena Knudsen

  • Norsk Tjenestemannslag (NTL):
   • Halden: Martha B. Karlsen
   • Fredrikstad: Carita Stafne
  • Fellesorganisasjonen (FO)
  • Skolenes landsforbund

  Akademikerne (A)

  Hovedtillitsvalgt: Pål Kristian Moe (vara: Bengt Morten Maximilian Wenstøb)

  • ECONA
  • Teknisk-naturvitenskaplig forening (TEKNA): Kamil Dursun (Robert Roppestad)
   • Fredrikstad: Kamil Dursun
   • Halden: Robert Roppestad
  • Samfunnsviterne: Bengt Morten Maximilian Wenstøb (Petter Arvesen)
  • Samfunnsøkonomenes forening
  • Naturviterne
  • Norsk psykologforening 
  • Norsk lektorlag
  • Norges Juristforbund
  • Den norske legeforeningen

  Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

  NITO har et forhandlingssamarbeid med Akademikerne i staten og hovedtariffavtalen i staten for Akademikerne gjelder også for NITOs medlemmer.

  Tillitsvalgt: Wenche Kristine Lindeland (Rudi Yi Xu)

  • Halden: Pål Kristian Moe
  Emneord: fagforening, tjenestemannsorganisasjoner, hovedtillitsvalgt, tillitsvalgt
  Publisert 25. apr. 2018 15:05 - Sist endret 21. sep. 2020 12:51