Fagforeninger ved Høgskolen i Østfold

De ansatte sikres medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen gjennom sine fagforeningene.

På institusjonsnivå forholder ledelsen seg til hovedsammenslutningene UNIO, Akademikerne, YS, LO og NITO når det gjelder medlemmene. I henhold til tjenestetvistloven forholder ledelsen seg til alle organisasjonene. Det er p.t. fire hovedtillitsvalgte ved Høgskolen i Østfold.

Nedenfor følger en oversikt over organisasjoner ved HiØ:

Hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedtillitsvalgt: Ragnar Knudsen

 • Akademikerforbundet
 • Bibliotekarforbundet: Tore O. Buarøy
  • Fredrikstad: Unni Rønningen
  • Halden: Ketil M. Isaksen
 • Forskerforbundet Ragnar Knudsen (lokallagsleder: Tove Sørum)
  • HV: Trude Tonholm (Kari Megrund)
  • IT: Lars Vidar Magnusson (-)
  • IR: Birte Sjursnes (Per Erik Skogh Nilsen)
  • LU: Andrew Thomas (Adrian K.  Rasmussen og Ilka Nagel)
  • ØSS: Daniel Rees Fryer (Jan Moren og Camilla Bjørke)
  • FT: Øyvind G. Fjeldbu (-)
  • SSAH: Valbona S. Wilhelmsen (Ingunn Stordahl)
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF): Anne-Grethe Gregersen
 • Utdanningsforbundet: Solena Pradayrol

Akademikerne (A)

Hovedtillitsvalgt: Trond Heitmann (vara: Kamil Dursun)

 • ECONA
 • Teknisk-naturvitenskaplig forening (TEKNA): Kamil Dursun (Robert Roppestad)
  • Fredrikstad: Kamil Dursun
  • Halden: Robert Roppestad
 • Samfunnsviterne: Trond Heitmann (Petter Arvesen)
 • Samfunnsøkonomenes forening
 • Naturviterne
 • Norsk psykologforenin 
 • Norsk lektorlag
 • Norges Juristforbund
 • Den norske legeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

HovedtillitsvalgtAnn-Charlot Brandstorp (Cecilie Klaunes Nielsen)

 • Parat
  • Studiested Halden: Ann-Charlot Brandstorp (Annie Fyhn/Annette Øyen)
  • Studiested Fredrikstad: Cecilie Klaunes Nielsen (Jon R. Jacobsen)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Hovedtillitsvalgt: Lena Knudsen

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL): Leder Wibeche Nygård
  • Halden: Martha B. Karlsen
  • Fredrikstad: Carita Stafne
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Skolenes landsforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

Tillitsvalgt: Wenche Kristine Lindeland (Rudi Yi Xu)

 • Halden: Pål Kristian Moe
Emneord: fagforening, tjenestemannsorganisasjoner, hovedtillitsvalgt, tillitsvalgt
Publisert 25. apr. 2018 15:05 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53