Fagforeninger ved Høgskolen i Østfold

De ansatte sikres medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen gjennom sine fagforeningene.

På institusjonsnivå forholder ledelsen seg til hovedsammenslutningene UNIO, Akademikerne, YS, LO og NITO når det gjelder medlemmene. I henhold til tjenestetvistloven forholder ledelsen seg til alle organisasjonene. Det er p.t. fire hovedtillitsvalgte ved Høgskolen i Østfold.

Nedenfor følger en oversikt over organisasjoner ved HiØ:

Hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedtillitsvalgt: Ragnar Knudsen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

HovedtillitsvalgtAnn-Charlot Brandstorp (Tine Sønderby Kristensen)

 • Parat: Tine Sønderby Kristensen (Kari Buer)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Hovedtillitsvalgt: Lena Knudsen

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL):
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Skolenes landsforbund

Akademikerne (A)

Hovedtillitsvalgt: Pål Kristian Moe (vara: Bengt Morten Maximilian Wenstøb)

 • ECONA
 • Teknisk-naturvitenskaplig forening (TEKNA): Olav Aaker
 • Samfunnsviterne: Bengt Morten Maximilian Wenstøb, Fredrikstad (Ingunn Melleby Fremmerlid, Halden)
 • Samfunnsøkonomenes forening
 • Naturviterne
 • Norsk psykologforening 
 • Norsk lektorlag
 • Norges Juristforbund
 • Den norske legeforeningen

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

NITO har et forhandlingssamarbeid med Akademikerne i staten og hovedtariffavtalen i staten for Akademikerne gjelder også for NITOs medlemmer.

Tillitsvalgt: Wenche Kristine Lindeland (Rudi Yi Xu)

 • Halden: Pål Kristian Moe
Emneord: fagforening, tjenestemannsorganisasjoner, hovedtillitsvalgt, tillitsvalgt
Publisert 25. apr. 2018 15:05 - Sist endret 8. aug. 2022 09:18