Lønn, reiser og refusjoner

Utbetaling av lønn

  • Utbetalinger
  • Lønnsforskudd
  • Lønnslipp og årsmeldinger

Reiser og reiseregninger

Kontakt

Lønningskontoret: lonn@hiof.no

 

Overtid

All overtidsbruk skal være avtalt på forhånd.

Skatt og skattekort

Mer informasjon om skattekort for norske og utenlandske arbeidstakere.

Telefongodtgjørelse

Telefongodtgjørelse er forbehold ledere og ansatte med særlige behov.

Utenlandske arbeidstakere

Utenlandske statsborgere må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer og skattekort for at lønn skal kunne utbetales.

Lønnsforhandlinger

Forskningsopphold i utlandet

Informasjon og retningslinjer om økonomiske utlegg ved forskningsopphold i utlandet.