Valgstyret

Valgstyrets mandat, sammensetning og funksjonstid er nedfelt i Bestemmelser om valg ved Høgskolen i Østfold. For mer informasjon henvises til valgreglementet.

Mandat

  • Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valg.
  • Valgstyret skal påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer, jfr. likevel § 24 nr. 2 ved valg til avdelingsstyrene.
  • Valgstyret skal være et kontrollorgan for å sjekke valgbarheten til kandidater til rektor og styremedlemmer.

Kontaktinformasjon

Valgstyret kan kontaktes på e-post: valgstyret@hiof.no

Sammensetning

Høgskolestyret oppnevnte 26.10.2017 representanter til valgstyret. Disse gjelder for perioden 2017-2021.

Sammensetning av valgstyret
Faste representanter Tilknytning Representerer

Jan Høiberg

IT Undervisnings- og forskerstilling

Annette Myhre Jørgensen

ØSS Undervisnings- og forskerstilling

Kari Aarøen

HV Undervisnings- og forskerstilling

Tone Kjersem

Halden Teknisk-/administrativ

Øystein Bye

Fredrikstad Teknisk-/administrativ
    Student
    Student

Tone Kjersem er oppnevnt som leder og Øystein Bye er oppnevnt som nestleder.

 

Vararepresentanter
Faste representanter Tilknytning Representerer

Tore August Kro

IR Undervisnings- og forskerstilling

Mette Røe Nyhus

LU Undervisnings- og forskerstilling

Yngve Herikstad

HV Undervisnings- og forskerstilling

Anne-Marie Berntsen

Fredrikstad Teknisk-/administrativ

Øystein Bye

Halden Teknisk-/administrativ
    Student
    Student

I tråd med valgreglementets bestemmelser gis høgskoledirektøren fullmakt til å supplere valgstyret etter behov i perioden.

Funksjonstid

  • Funksjonstiden for medlemmer i valgstyret er sammenfallende med styrets funksjonstid.
  • Funksjonstiden for studentmedlemmer i valgstyret er 1 år og løper fra 1. august.

Reglement

Publisert 1. apr. 2019 11:18 - Sist endret 7. juni 2019 12:10