Prosjekter

Det pågår også et strategisk satsningsarbeid for å forsøke opprette en ph.d-utdanning ved HiØ. 
Det digitale samfunn er navnet på et tverrfaglig, strategisk satsingsområde ved Høgskolen i Østfold. Målet er å bygge og samle robuste forskningsmiljø som inkluderer flere fagfelt fra ulike fagavdelinger, og som har til felles at de jobber med problemstillinger relevant for digitalisering. En viktig milepæl for denne satsingen er å opprette en ph.d.-utdanning innen tematikken ved Høgskolen i Østfold.
Publisert 13. nov. 2019 21:16 - Sist endret 10. nov. 2021 15:44