English version of this page

IT-støtte for ansatte

IT-vaktene nås på IT-vaktkontor på campus, på e-post itvakt@hiof.no, eller på telefon 69 60 88 50 ( Fredrikstad ) eller 69 60 80 50 ( Halden ). 

For faglig bistand, kontakt PULS (Læringsstøttesenteret) https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/

Er det noe du ikke finner? Se generelle nettsider for IT-støtte.

Zoom

Zoom er et verktøy som benyttes til sanntids nettundervisning, veiledning, muntlige arbeidskrav og muntlig eksamen.

Sjekkliste for muntlig eksamen i Zoom
Retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom ved Høgskolen i Østfold

Gå til PULS sine sider (Læringsstøttesenteret) for hjelp med hvordan du som fagansatt legger opp undervisning i Zoom.

Ny ansatt

Informasjon om IT-tjenestene for deg som skal arbeide ved Høgskolen i Østfold.

Hjemme- og fellesområde

Tilkobling til hjemmeområde og fellesområde

Installere programvare på jobb-PC

Finner du ikke det du trenger i Programvaresenteret, kan det hende du trenger midlertidig administratortilgang.

Canvas

Innkjøp datautstyr

Alt utstyrsinnkjøp må godkjennes av IT-tjenester. Ansvar for klientmaskiner

Administrative IT-tjenester

For å få tilgang til de administrative IT-tjenestene må skjema i lenken fylles ut og signeres. Det er kun nærmeste leder som kan fylle ut og signere.

Utlåns-PC

IT-vakt har noen få PC-er til utlån ved behov. Ved problemer med jobb-PC, gjesteforeleser skal ha undervisning alene, eller om man har glemt sin jobb-PC hjemme.

E-post og kalender

Sending og mottak av e-post i Outlook. E-postsignatur. Innkalling til møter (fysiske og elektroniske). Oppsett i Windows, på Mac og på håndholdte enheter.

Bytte PC

IT-vakt vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre behov for PC-bytte.