English version of this page

IT-støtte for ansatte

IT-vaktene har hjemmekontor, og kan nås på e-post itvakt@hiof.no eller telefon Fredrikstad 69 60 88 50 eller Halden 69 60 80 50. Har du behov for utstyr til hjemmekontor eller nettundervisning, ta kontakt.

For faglig bistand, kontakt PULS (Læringsstøttesenteret) https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/

Er det noe du ikke finner? Se generelle nettsider for IT-støtte.

Zoom

Zoom er et verktøy som benyttes til sanntids nettundervisning, veiledning, muntlige arbeidskrav og muntlig eksamen.

Gå til PULS sine sider (Læringsstøttesenteret) for hjelp med hvordan du som fagansatt legger opp undervisning i Zoom.

Ny ansatt

Informasjon om IT-tjenestene for deg som skal arbeide ved Høgskolen i Østfold.

Hjemme- og fellesområde

Tilkobling til hjemmeområde og fellesområde

Installere programvare på egen PC

Finner du ikke det du trenger i Programvaresenteret, kan det hende du trenger midlertidig administratortilgang.

Bytte PC

IT-vakt vil ta kontakt når det nærmer seg PC-bytte.

Innkjøp datautstyr

Alt utstyrsinnkjøp må godkjennes av IT-tjenester. Ansvar for klientmaskiner

Administrative IT-tjenester

For å få tilgang til de administrative IT-tjenestene må skjema i lenken fylles ut og signeres. Det er kun nærmeste leder som kan fylle ut og signere.