English version of this page

IT-støtte for ansatte

For kontaktinformasjon og åpningstider til IT-vakt https://www.hiof.no/tjenester/it/kontakt/

For faglig bistand, kontakt SPUL https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/

Er det noe du ikke finner? Se generelle nettsider for IT-støtte.

Høsten 2022 innføres Panopto som nytt videosystem. Dette erstatter Studio i Canvas. Hjelp til Panopto

Zoom

Zoom er et verktøy som benyttes til sanntids nettundervisning, veiledning, muntlige arbeidskrav og muntlig eksamen.

Generell hjelp student/ansatt

Microsoft Teams

Forøvrig benyttes Teams som et verktøy til videomøter, samarbeid og samhandling via blant annet chat.

Generell hjelp student/ansatt

Canvas

Ny ansatt

Informasjon om IT-tjenestene for deg som skal arbeide ved Høgskolen i Østfold.

Hjemme- og fellesområde

Tilkobling til hjemmeområde og fellesområde

Installere programvare på jobb-PC

Finner du ikke det du trenger i Programvaresenteret, kan det hende du trenger midlertidig administratortilgang.

E-post og kalender

Sending og mottak av e-post i Outlook. E-postsignatur. Innkalling til møter (fysiske og elektroniske). Oppsett i Windows, på Mac og på håndholdte enheter.

Innkjøp datautstyr

Alt utstyrsinnkjøp må godkjennes av IT-tjenester. Ansvar for klientmaskiner

Administrative IT-tjenester

For å få tilgang til de administrative IT-tjenestene må skjema i lenken fylles ut og signeres. Det er kun nærmeste leder som kan fylle ut og signere.

Utstyr til hjemmekontor

Høgskolen i Østfold tilbyr hjemmekontorpakker til ansatte som ønsker å jobbe hjemme under tider med restriksjoner og usikkerhet (pandemi) eller av andre årsaker ønsker å dele opp arbeidsuka.

Utlåns-PC

IT-vakt har noen få PC-er til utlån ved behov. Ved problemer med jobb-PC, gjesteforeleser skal ha undervisning alene, eller om man har glemt sin jobb-PC hjemme.

Bytte PC

IT-vakt vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre behov for PC-bytte.