IT-støtte for ansatte

På denne siden finner du informasjon om de tjenester og administrative verktøy som kun er tilgjengelig for ansatte. 

Er det noe du ikke finner? Se generelle nettsider for IT-støtte.

Ny ansatt

Informasjon om IT-tjenestene for deg som skal arbeide ved Høgskolen i Østfold.

Tilkobling til hjemmeområde og fellesområder

Bytte PC

IT-vakt vil ta kontakt når det nærmer seg PC bytte.

Hva må du passe på når PC skal byttes?

Innkjøp av utstyr og ansvar for klientmaskiner

Alt utstyrsinnkjøp må godkjennes av IT-drift. IT-Drifts ansvar. Avdelingenes ansvar. Standardisering.

Epost og kalender

Ansatte har e-postkonto på Microsoft Exchange.

Primær e-postklient er Microsoft Outlook på egen arbeidsstasjon, og Outlook WebApp på andre enheter.

SAP Portal

Tilgjengelig for alle fast ansatte ved HiØ. Reiseregninger, fraværsmeldinger, privat mobilnummer, adresseendring, pårørende ...

Tilgang til administrative IT-tjenester

For å få tilgang til de administrative IT-tjenestene må skjema i lenken fylles ut og signeres. Det er kun nærmeste leder som kan fylle ut og signere.

Agresso

Økonomisystem

Basware

Faktura og innkjøp

Canvas

LMS

Clean Pilot

Renholds-app på iPad

eMeetings

Møteapp for Public360 - brukes av enkelte råd og utvalg

Fagpersonweb

Se bilder, sende epost og se info om studenter meldt til emner/programmer.

FS

Felles Studentsystem

Public360

Arkivsystem

RT

System for å håndtere interne og eksterne henvendelser.

SAP

Kun tilgjengelig for en liten gruppe administrativt ansatte med HR-oppgaver.

Bestillings- og fakturasystem (BFS)

Bestillings- og fakturasystem (BFS)  erstatter Basware fra 25.10.2019