Forskningsstøtte

Sidene for forskningsstøtte skal gi deg som forsker ved HiØ, god og oppdatert informasjon som er til nytte i ditt arbeid. Lurer du på noe, ta kontakt med oss i forskningsenheten. Vi har også en blogg der vi jevnlig publiserer aktuelle saker. 

Forsknings- og utviklingsprosjekter

 • Gjennomføre prosjekter ved HiØ
 • Interne finansierings- og støtteordninger
 • Søke eksterne forskningsmidler
 • Roller og ansvar

Regelverk og etikk

 • Forskningsetikk og personvern
 • Kvalitetssystem for forskning
 • Instrukser, mandater og retningslinjer

Forskningsdata

 • Behandle sensitive forskningsdata
 • Datahåndteringsplan
 • Arkivere forskningsdata

Publisering

 • Publiseringskanaler
 • Registrere i Cristin og deponere i Brage
 • Open Access og publiseringsfond
 • Publiseringsstipend

Grupper og utvalg

 • FoU-utvalget
 • Publiseringsutvalget
 • Redelighetsutvalget
 • Lenker til forskningsgrupper og avdelingsvise FoU-utvalg

Opplæring og andre henvendelser