Forskningsstøtte

Sidene for forskningsstøtte skal gi deg som forsker ved HiØ, god og oppdatert informasjon som er til nytte i ditt arbeid. Lurer du på noe, ta kontakt med oss i forskningsenheten

Følg forskningsenhetens blogg - Hva skjer'a?                          Kontakt forskningsenheten

Forsknings- og utviklingsprosjekter

 • Ansvar og roller
 • Informasjonssikkerhet og forskningsdata
 • Interne finansierings- og støtteordninger
 • Søke eksterne forskningsmidler
 • Formidling, innovasjon og IPR
 • Kommunikasjonsstrategi og -plan for forskningsprosjekter

Regelverk og etikk

 • Forskningsetikk og personvern
 • Kvalitetssystem for forskning
 • Instrukser, mandater og retningslinjer

Publisering

 • Publiseringskanaler
 • Registrere i Cristin og deponere i Brage
 • Open Access og publiseringsfond
 • Publiseringsstipend

Grupper og utvalg

 • FoU-utvalget
 • Publiseringsutvalget
 • Redelighetsutvalget
 • Lenker til forskningsgrupper og avdelingsvise FoU-utvalg