English version of this page

Forskningsstøtte

Sidene for forskningsstøtte skal gi deg som forsker ved HiØ, god og oppdatert informasjon som er til nytte i ditt arbeid. Lurer du på noe, ta kontakt med oss i forskningsadministrasjonen

Regelverk, personvern og etikk

 • Forskningsetikk
 • Personvern
 • Instrukser, mandater og retningslinjer
 • Ansvar og roller

Informasjonssikkerhet og forskningsdata

 • Behandle og lagre forskningsdata
 • Datahåndteringsplan

Forskningsprosjekt og finansiering

 • Søke eksterne forskningsmidler
 • Interne finansierings- og støtteordninger
 • Kommunikasjonsstrategi og -plan for forskningsprosjekter

Åpen forskning

 • Åpen publisering
 • Åpne forskningsdata
 • Arkivering av forskningsdata

Publisering

 • Publiseringskanaler
 • Registrere i Cristin og deponere i Brage
 • Immaterielle rettigheter (IPR)

Grupper og utvalg

 • FoU-utvalget
 • Publiseringsutvalget
 • Redelighetsutvalget
 • Lenker til forskningsgrupper og avdelingsvise FoU-utvalg