Universell utforming ved Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet ved HiØ skal være utformet slik at det skaper færrest mulig barrierer for våre studenter. For å sikre optimal tilgjengelighet uten behov for særløsninger, innebærer dette at prinsippet om universell utforming skal ha forrang i alle våre hovedløsninger. På denne siden har vi samlet de viktigste ressursene for fagansatte og publisister på høgskolens nettsider.

Universell utforming av IKT

Beskjed fra HiØ-studentene

Universell utforming av det digitale læringsmiljøet (fagansatte)

Jeg vil delta på kurs

Læringsstøttesenteret arrangerer en rekke kurs med fokus på universell utforming av det digitale læringsmiljøet, både generell introduksjon og mer temabaserte kurs. Kursdatoer legges ut fortløpende.

Ta meg til arrangementskalenderen!

Jeg vil ha hjelp til selvhjelp

Læringsstøttesenteret har samlet relevant informasjon (eks, hvordan tekste lyd/video-filer) og to åpne nettbaserte selvhjelpskurs om universell utforming av det digitale læringsmiljøet.

Ta meg til Canvasressursen!

Universell utforming av nettsider

Publiserer du på Høgskolens nettsider? Vi har samlet det du trenger å vite om Universell utforming av nettsider på ett sted. 

 

HiØ´s aktive handlingsplan (2020-2024)

Nåværende handlingsplan for universell utforming ved HiØ gjelder fra 2020 – 2024. Handlingsplanen skal sørge for en systematisk samordning av høgskolens innsats, både som virkemiddel for å imøtekomme lovverket på en tilfredsstillende måte, samt for å øke kunnskapsnivået om universell utforming og betydningen av dette for et inkluderende læringsmiljø.