Hva skjer'a?

Publisert 1. juli 2021 14:55

Forskningsrådets utlysning Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 17. februar mottok 420 søknader. Utlyst beløp var 1,3 milliarder kroner og det ble søkt om 5,9 milliarder kroner. Av disse fikk HiØ 12 millioner kroner til forskningsprosjektet «Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL)».

Publisert 21. mai 2021 11:49

Lei av at forskere blir målt og måler hverandre i antall nivåartikler? Ønsker om et mer helhetlig system for vurdering av akademiske karriereløp? Det kan se ut til at det er endringer i vente - til det bedre.

Portrettfoto av professor Ida Larsson
Publisert 20. mai 2021 08:07

Ida Larsson (43) er professor i nordisk språkvitenskap ved LU og har vært ansatt ved HiØ i snart ett år. I 2009 tok hun doktorgraden ved Gøteborgs Universitet med avhandlingen Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. Hun bor i Floda i Sverige.

Publisert 6. mai 2021 08:23

Forskerportrett: Fredrik Andersener er førsteamanuensis på avdeling for helse og velferd. Han forsker på vitenskapsfilosofi og etikk. Les innlegget og bli bedre kjent med Fredrik!

Tellekanter
Publisert 23. apr. 2021 13:02

Den årlige rapporteringen av den vitenskapelige publiseringen er gjort for 2020, og HiØ viser en sterk økning. Hva skjer etter at rapporteringen er foretatt, og hva kan det være greit å merke seg fram mot rapporteringen for 2021?

Publisert 13. apr. 2021 20:29

Det er spesielt imponerende at våre forskningsmiljø øker antall publiseringspoeng i såpass stor grad etter det formidable spranget i 2019 på 30,7 %. Flere avdelinger har jobbet målrettet med publiseringsstrategier, tiltak og insentiver som har resultert i noe man nærmest kan omtale som en kulturendring innen vitenskapelig publisering for enkelte fagmiljøer.

Publisert 9. apr. 2021 07:47

Forskerportrett: Trond Heitmann forsker på sosialt arbeid og jobber med hvordan profesjonen inngår i sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske kontekster.

Publisert 7. apr. 2021 22:04

I dag ble det avholdt en digital sermoni der HiØs forskningspris for 2020 ble utdelt av rektor. Prisen gikk til forskningsgruppen Cyber-Physical Systems under ledelse av professor Øystein Haugen.  Forskningsprisen blir årlig utdelt til en forsker eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved anerkjent forsknings- eller kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og som har vist evne til å bygge opp forskningsportefølje over tid. HiØ fikk i 2020 inn tre nominerte som ble vurdert av en ekstern komitee.  

Bli bedre kjent med professor Øystein Haugen fra avdeling for informasjonsteknologi i ukens forskerprofil, les mer om forskningsgruppen Cyber- Physical Systems her

Publisert 26. mars 2021 10:50

9. mars arrangerte Forskningsrådet en rundebordskonferanse om søknadsprosessen for forskerprosjekter. Møtet ble organisert etter tidligere kritikk som NFR har fått på søknadsrunde i fjor. Kritikken ble hovedsakelig rettet mot transparens av evalueringsprosessen, kompetanse av ekspertene og rangering av søknader som fikk det samme karakterer.

Trender 2021
Publisert 11. mars 2021 16:04

Asbjørn Risan, seniorrådgiver hos UNIT, mener at Bibsyskonferansen 2020 var den siste happeningen i kongeriket før vi stengte ned i mars i fjor. I år ble konferansen, som arrangeres av UNIT og samler de ansatte i UH-bibliotekene, selvfølgelig gjennomført som heldigital konferanse, og innholdet bar preg av den digitale transformasjonen sektoren har vært gjennom det siste året.

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.