Hva skjer'a?

Publisert 24. juni 2020 22:49

Last article “How is it going EU? Part 1” shows the overview of planned EU programmes. This time we will look closer at three of them which can be interesting for Østfold University College.

Publisert 11. juni 2020 11:15

Forskningsrådet har nå fastsatt de største søknadsfristene for 2021. Forskerprosjekt-utlysningene får søknadsfrist 10. februar og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter får frist 17. februar. Den utsatte Forskerprosjekt-utlysingen Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, får også frist 10. februar.

Manuskript
Publisert 30. apr. 2020 17:15

Det er mye å ta stilling til når du er klar til å sende en vitenskapelig publikasjon fra deg. Hvor og hvordan skal manuset leveres? Hvilke krav stilles fra forlaget? Skal du publisere Open Access eller ikke?  HiØs bibliotek tilbyr veiledning  både før, under og etter publikasjonsprosessen.

Publisert 29. apr. 2020 23:09

Forskningsrådet har som tidligere år innvilget søknaden for PES-midler til HiØ. 600.000 kroner er til disposisjon for søknadsforberedelser og posisjonering mot EUs nye rammeprogram Horizon Europe.

Publisert 16. apr. 2020 11:37

Regionreformen som trådte i kraft 1.1.2020, fikk også konsekvenser for organiseringen av fondsregioner landet over. RFF Viken er nå ett av til sammen 11 regionale forskningsfond.

Hjemmekontor
Publisert 26. mars 2020 14:47

Mens de fysiske bibliotekene er avstengt har bibliotekarene samarbeidet fra hjemmekontorene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt om å finne og formidle de beste ressursene til studenter og ansatte slik at alle får tilgang det aller meste de trenger av informasjon og litteratur for å fortsette arbeidet i en ny situasjon.

Publisert 28. feb. 2020 17:30

Det er tid for oppsummering av fjorårets aktiviteter og resultater i en årsrapport for HiØ. Her finner du noen smakebiter av hva som vil bli rapportert mhp forskning.   

Emneord
Siste kommentarer Mer ...
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.