Hva skjer'a?

 

 

Publisert 10. juni 2022 08:39

Den 8. juni var det temadag om etikk og etiske refleksjoner rundt agenda 2030 som sto på timeplanen. Det var forskerguppen i psykososialt arbeid som arrangerte og programmet for dagen bød på temaer og presentasjoner som vekket stor interesse og engasjement blant deltakerne.

Publisert 9. juni 2022 14:59

Stillingskategori og navn: Førsteamanuensis Christian Sørhaug

Institutt: Velferd, ledelse og organisasjon

Navn på forskningsgruppen du leder: Forskergruppen for sosialfag

Bosted: Oslo

Alder: 48

Antall år ved HiØ: 6

Tittel på doktorgradsavhandling/gradsgivende institusjon/disputasår: Holding House in Crazy Waters: An exploration of householding practices among the Wara, Orinoco Delta, Venezuela, UiO, SAI - 2012

Åpen forskning
Publisert 9. juni 2022 13:49

Mandag 24. oktober i år arrangerer biblioteket ved Høgskolen i Østfold en fagdag om åpen forskning. Fagdagen vil foregå på Litteraturhuset i Fredrikstad, og alle vitenskapelig ansatte ved høgskolen er velkomne til å delta. Eksterne innledere fra ulike fagfelt er invitert og bekreftet. Dette blir en spennende og lærerik dag der fokuset ligger på datadeling og de siste utviklingene når det kommer til Open Access-publisering.

Alle de nominerte til forskningsprisen 2021
Publisert 6. mai 2022 13:21

Fire forskere, en forskergruppe samt et forskningsmiljø er alle nominert til Forskningsprisen 2021 ved Høgskolen i Østfold. Prisen vil bli delt ut under en akademisk fest etter sommeren.

Publisert 5. mai 2022 14:21

Roswitha King is professor in international economics. She studies different aspects of migration especially regarding the Eastern Europe. Find out what she is currently focusing on in today's Researcher Portrait. 

Bibliometri
Publisert 21. apr. 2022 14:11

I forbindelse med denne ukas blogginnlegg om NVI-rapporteringen er det aktuelt å informere om hvordan biblioteket kan bidra med å levere datagrunnlag både i forbindelse med publisering, men også i andre sammenhenger som for eksempel ved akkrediteringssøknader til NOKUT, ved utregning av formidlingskomponenten, kartlegging av fagmiljøer og ved siteringsanalyser.

Tellekanter
Publisert 21. apr. 2022 13:57

Den 1. april, eksakt klokken 12.00, sendte jeg av gårde NVI-kontrolldatafilen til Cristin support med visshet om at Høgskolen i Østfold igjen hadde levert mye god forskning. Ved siden av et krevende arbeid med å få på plass ny stedstruktur i Cristin, har Cristin- og Brageteamet gjort en formidabel innsats med å kontrollere 430 publikasjoner i Cristin.

Publisert 21. apr. 2022 11:01

Marcus Axelsson (42) er førsteamanuensis i nordisk språk ved Institutt for språk, litteratur og kultur. Han disputerte ved Uppsala universitet i 2016, og forsker på ulike aspekter knyttet til oversettelse. Marcus er leder for forskningsgruppen Tekst-i-kontekst.

Publisert 6. apr. 2022 07:14

Veilederutviklingsprogram på ph.d.-nivå har vært etterspurt ved HiØ gjentatte ganger. Nå er et slikt på gang med erfarne folk i førersetet. Prorektor Kristi G. Bache, professor II Geir Afdal og prodekan forskning Kirsti Skovdahl er i full gang med å utvikle et opplegg for dette. Her kan du lese refleksjonene til prodekan forskning ved HVO, Kirsti Skovdahl.

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.