Hva skjer'a?

Publisert 17. sep. 2020 17:34

Kjenner du til at vi har et sentralt FoU-utvalg ved HiØ? Vet du hvem som representerer deg og din forskning? Vet du hvilke saker som diskuteres? Her får du et lite innblikk. 

Konferanse
Publisert 3. sep. 2020 17:25

Den årlige, nasjonale forskerutdanningskonferansen ble i år arrangert av Høgskolen i Innlandet. Deltakerne fra HiØ var forberedt på en konferanse på Hamar, men alt ble flyttet over på Zoom rett før start. Her presenterer vi noen av inntrykkene fra konferansen.

Bilde som viser ordet "god dag" på flere språk
Publisert 20. aug. 2020 14:53

Miljøer ved HiØ er i gang med å etablere et strategisk forskningsprogram som kalles Språk i opplæringen. LU, ØSS og Fremmedspråkssenteret samarbeider om å utvikle det.

Publisert 24. juni 2020 22:49

Last article “How is it going EU? Part 1” shows the overview of planned EU programmes. This time we will look closer at three of them which can be interesting for Østfold University College.

Publisert 11. juni 2020 11:15

Forskningsrådet har nå fastsatt de største søknadsfristene for 2021. Forskerprosjekt-utlysningene får søknadsfrist 10. februar og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter får frist 17. februar. Den utsatte Forskerprosjekt-utlysingen Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, får også frist 10. februar.

Manuskript
Publisert 30. apr. 2020 17:15

Det er mye å ta stilling til når du er klar til å sende en vitenskapelig publikasjon fra deg. Hvor og hvordan skal manuset leveres? Hvilke krav stilles fra forlaget? Skal du publisere Open Access eller ikke?  HiØs bibliotek tilbyr veiledning  både før, under og etter publikasjonsprosessen.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.