Hva skjer'a?

Manuskript
Publisert 30. apr. 2020 17:15

Det er mye å ta stilling til når du er klar til å sende en vitenskapelig publikasjon fra deg. Hvor og hvordan skal manuset leveres? Hvilke krav stilles fra forlaget? Skal du publisere Open Access eller ikke?  HiØs bibliotek tilbyr veiledning  både før, under og etter publikasjonsprosessen.

Publisert 29. apr. 2020 23:09

Forskningsrådet har som tidligere år innvilget søknaden for PES-midler til HiØ. 600.000 kroner er til disposisjon for søknadsforberedelser og posisjonering mot EUs nye rammeprogram Horizon Europe.

Publisert 16. apr. 2020 11:37

Regionreformen som trådte i kraft 1.1.2020, fikk også konsekvenser for organiseringen av fondsregioner landet over. RFF Viken er nå ett av til sammen 11 regionale forskningsfond.

Hjemmekontor
Publisert 26. mars 2020 14:47

Mens de fysiske bibliotekene er avstengt har bibliotekarene samarbeidet fra hjemmekontorene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt om å finne og formidle de beste ressursene til studenter og ansatte slik at alle får tilgang det aller meste de trenger av informasjon og litteratur for å fortsette arbeidet i en ny situasjon.

Publisert 28. feb. 2020 17:30

Det er tid for oppsummering av fjorårets aktiviteter og resultater i en årsrapport for HiØ. Her finner du noen smakebiter av hva som vil bli rapportert mhp forskning.   

Ned Potter foreleser om markedsføring på nett
Publisert 13. feb. 2020 14:45

Inntoget av sosiale medier i det private og offentlige rom har skapt mange nye markedsføringsmuligheter for bibliotekene. Disse mediene gir oss direkte tilgang til bibliotekets brukere. Den store mengden med informasjon vi blir møtt med hver dag gjør det likevel vanskelig for bibliotekene å skille seg ut i mengden. For at bibliotekets markedsføring skal nå frem på best mulig måte er det derfor nødvendig å ha en tydelig tanke og strategi bak markedsføringen.

Publisert 31. jan. 2020 08:28

Hjernen styrer vår hverdag. Det handler om følelser og relasjoner, logikk og læring, hvordan vi fungerer og reagerer, tanker og drømmer. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene.

Emneord
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.