Telefon- og videokonferansesystem

Alle ansatte har tilgang til et høykvalitets videokonferansesystem for bruk mellom institusjoner.

I tillegg kan ansatte også organisere telefonkonferanse med flere deltakere (mer enn to). Tjenesten er tilgjengelig for alle tilknyttet UH-sektoren i Norge, slik at en kan arrangere konferanser, og invitere deltakere, også utenfor denne gruppen. Tjenesten kan selvfølgelig også brukes til samarbeid med kolleger i utlandet. Du trenger en telefon, mobil eller fast. Eventuelt kan også SIP-programvare i PC, Mac, eller mobil benyttes.

Videokonferanse

Kontakt IT-vakt ved behov for å benytte videokonferansesystemet.

Telefonkonferanse

Opprette en telefonkonferanse

  1. Registrer telefonkonferansen
    Logg inn på web-siden http://conference.uninett.no med ditt vanlige brukernavn og passord (Feide).
    Du vil motta en epost med informasjon om din konferanse, med telefonnummer og pinkode.
  2. Videresend informasjon med telefonnummer og pinkode på epost til deltakerne.
  3. Ring oppgitt telefonnummer og tast inn pinkoden

Delta i en telefonkonferanse du har blitt invitert til

  1. Ring telefonnummeret du har fått oppgitt på epost
  2. Tast inn pinkoden du har fått oppgitt på epost

Hjelp

Systemet startes her: https://conference.uninett.no/ Her kan du velge hjelp i menyen til venstre for mer informasjon.

Kostnader knyttet til bruk

Den enkelte deltaker bærer selv sine telefonkostnader, vanlig takst i Norge.

 

 

Publisert 26. juni 2020 11:23 - Sist endret 26. juni 2020 11:23