English version of this page

Velkommen til Høgskolen i Østfold!

Vi håper du vil finne deg godt til rette hos oss, og at din leder og dine kollegaer tar godt imot deg. Den første tiden hos oss vil du bli fulgt tett opp av din leder eller fadder. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Seksjon for HR.

HiØ bildestripe

Skal du flytte til Østfold?

Her finner du nyttig informasjon om vertskommunene Halden og Fredrikstad. Du vil også finne informasjon om flyttegodtgjørelse for deg som ha krav på dette.

Ditt arbeidsforhold

Sjekkliste

Dette må du gjøre i løpet av de første 14 dagene:

  • skaffe adgangskort og nøkler
  • PC og programvare
  • oppdatere personprofilen din på hiof.no
  • oppdatere personlig informasjon i DFØ app/SAP
  • registrere dine sidegjøremål
  • sette deg inn i våre etiske retningslinjer
  • gjøre deg kjent med branninstruksen på ditt studiested

Nyttige sider