Overtid

Husk at alt overtidsarbeid skal være forhåndsavtalt.

All overtid eller merarbeid skal være pålagt og forhåndsavtalt med din leder før du setter i gang.

  • For heltidsansatte godtgjøres alt ekstraarbeid som overtid. Ansatte i teknisk- administrative stillinger kan ta ut overtid som avspasering og utbetaling av overtidstillegget.
  • Deltidsansatte som jobber mer enn avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid, godtgjøres time-for-time for merarbeidet. Arbeid utover lovens alminnelige arbeidstid godtgjøres som overtid.

Føring og levering av timelister

Ved overtid/merarbeid må du registrere timelister hver dag i den avtalte perioden.

Dette skal du levere månedlig til lønningskontoret:

  • avtale om overtid (undertegnet)
  • timeliste

Skjema for overtidsarbeid

For undervisnings- og forskerstillinger

For teknisk- administrative stillinger

Publisert 30. apr. 2018 14:08 - Sist endret 13. sep. 2019 11:08