Telefongodtgjørelser

I hovedsak er det kun ledere som innvilges telefongodtgjørelse ved høgskolen. Andre med særlige behov kan innvilges telefongodtgjørelse etter søknad.

Ledere og leder av studentparlament innvilges automatisk telefongodtgjørelse. I tillegg har enkelte IT-driftansatte, som må være tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid, rett på telefongodtgjørelse. Andre med særlige behov kan innvilges telefongodtgjøring etter søknad.

Slik får du dekket dine utgifter

Ved anskaffelse av mobiltelefon, se nærmere beskrivelse på Refusjon av utgifter.

For deg som har fått innvilget dekning av mobilabonnement, vil dette fordeles med et fast beløp over 12 måneder. Denne godtgjøringen er skattepliktig.

Reglement

Les mer om Reglement for godtgjøring for anskaffelse og bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon) og disponering datautstyr ved Høgskolen i Østfold

Publisert 3. mai 2018 15:40 - Sist endret 16. jan. 2019 10:32