LMS / Canvas

Canvas som læringsplattform

Ved Høgskolen i Østfold er det Canvas som er læringsplattformen som benyttes av studenter og ansatte. Canvas kan betraktes som det digitale klasserommet og det digitale læringsmiljøet for studentene. Canvas inneholder en rekke verktøy som skal understøtte samarbeid og læring. Canvas er således et verktøy som skal bidra til og å støtte opp under studentenes læringsprosesser og læringsplattformen bør derfor benyttes til mer enn å holde styr på frister, filer og beskjeder (selv om det er viktig nok!)

Med Canvas kan lærer eksempelvis:

 • Skrive beskjeder (Kunngjøring)

 • Lage innleveringer (Oppgaver) der studentene levere inn arbeidskrav og får tilbakemelding på disse

 • Utforme og dele digitalt undervisningsmateriell (Dokumenter, URL-er, videoer m.m.)

 • Kommunisere med studentene m.m. (Diskusjon)

 • Tilrettelegge for samarbeid (Grupper)

For hvert emne i studieplanen opprettes et eget kurs i Canvas

Det bør være et mål at Canvas-kurs utformes med en god struktur og på den måten bidrar til at studentene enkelt får en oversikt over innholdet i kurset. I tillegg bør lærer tilstrebe at kurset gjenspeiler den pedagogiske praksisen og undervisningsfilosofien som han/hun forfekter.

Pedagogisk bruk av Canvas er en arena for kvalitetsutvikling og med stort potensiale for forbedringer. Erfaringer viser at utnyttelsesgraden av slike systemer er lav og enkelte antyder at kanskje bare 10% av den funksjonaliteten som er tilgengelig i LMS-et blir utnyttet. (Nettland, m.fl. (2013): LMS – En arena for kvalitetsutvikling? I: Fossland m.fl. (2013): Ulikeforståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning.)

Hva tilbyr vi?

Læringsstøttesenteret kan tilby veiledning og opplæring i pedagogisk bruk av Canvas. Dette tilbys på læringsstøttesenteret og/eller i webinarer. Veiledning kan tilbys individuelt eller som møteplasser for erfaringsutveksling.

I tillegg tilbys følgende kurs:

Grunnleggende introduksjonskurs (På læringsstøttesenteret eller webinar i Adobe) (Minst 5 deltakere)

 • Kurs i spesifikk funksjonalitet i Canvas

  • Oppgaver – individuelt og i gruppe

  • Videoopptak og –deling med Arc

  • Videofeedback på studentbesvarelser

  • Testverktøy

  • Deling og samskriving med Office 365

  • Nettmøter, online undervisning og webinarer med Adobe Connect

  • Hverandrevurdering

  • Annet (tilbys etter presenterte behov)

  • Erfaringsutvekslingsseminar og workshops (min. 5 deltakere)

 • Veiledning (Individuelt og i gruppe)

 • Kollegaveledning (krever minst 2 som melder seg sammen)

Om du har ønsker utover de tilbudene som er listet opp nedenfor, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan imøtekomme disse.

Ressurser

Det er utviklet svært mye opplæringsmateriell vedrørende Canvas. Her finner du et lite utvalg.

Canvas-guider (for lærer)

HiØ`S opplæringskurs (i Canvas)

HIØ`s opplæringskurs (video)

Canvas som pedagogisk verktøy (video)

Videre lesing

Håland, E (2007): Må ha det, bare må ha det! Om fenomenet Learning Management System (LMS). Nordic Journal of Digital Literacy, 2007 (01) pp. 4 - 22

Lanestedt, J (2005) Læringsplattformer - the good the bad or the ugly? Skolemagasinet nr. 2., 2005

Nettland, m.fl. (2013): LMS – En arena for kvalitetsutvikling? I: Fossland m.fl. (2013): Ulikeforståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning.

Norgesuniversitetet (2015); Digital tilstand. Tromsø, Norgesuniveristetets skriftserie nr 1/2015

Ryan, J. (2014): Canvas LMS Course Design. Design, build and teach your very own online course using tools of the Canvas Learning Management System

Røising, Hanne Schou (2009). Bedre med enkel bruk av elektroniske læringsplattformer enn ingen bruk?. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  32(4), s 7

 

Kontakt

PULS (Generell kontakt)

Hanne Schou Røising (Leder av puls) 

 

Publisert 26. aug. 2019 09:29 - Sist endret 1. sep. 2020 09:01