Canvas (læringsplattform)

Bruk av Canvas

Ved HiØ er Canvas den digitale læringsplattformen som benyttes av studenter og ansatte. Canvas kan betraktes som det digitale klasserommet og det digitale læringsmiljøet for studentene. Læringsplattformen inneholder en rekke verktøy som skal understøtte samarbeid og læring. Canvas er således et verktøy som skal bidra til og å støtte opp under studentenes læringsprosesser. Med andre ord, læringsplattformen bør benyttes til mer enn å holde styr på frister, filer og beskjeder (selv om det er viktig nok!).

Med Canvas kan lærer eksempelvis:

 • Skrive beskjeder (Kunngjøring)

 • Lage innleveringer (Oppgaver) der studentene levere inn arbeidskrav og får tilbakemelding på disse

 • Utforme og dele digitalt undervisningsmateriell (Dokumenter, URL-er, videoer m.m.)

 • Kommunisere med studentene m.m. (Diskusjon)

 • Tilrettelegge for samarbeid (Grupper)

For hvert emne i studieplanen opprettes et eget kurs i Canvas. Det bør være et mål at Canvas-kurs utformes med en god struktur, som på den måten bidrar til at studentene enkelt får en oversikt over innholdet i kurset. I tillegg bør lærer tilstrebe at kurset gjenspeiler den pedagogiske praksisen og undervisningsfilosofien hen forfekter.

Pedagogisk bruk av Canvas er en arena for kvalitetsutvikling og med stort potensiale for forbedringer. Erfaringer viser at utnyttelsesgraden av slike systemer er lav, og enkelte antyder at kanskje bare 10% av den funksjonaliteten som er tilgjengelig i LMS-et blir utnyttet. (Nettland, m.fl. (2013): LMS – En arena for kvalitetsutvikling? I: Fossland m.fl. (2013): Ulikeforståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning.)

Hva tilbyr vi?

Læringsstøttesenteret tilbyr veiledning og opplæring med fokus på pedagogisk bruk av Canvas. Ved behov kan vi tilby:

 • Grunnleggende introduksjonskurs
  • Oppgaver – individuelt og i gruppe
  • Videoopptak og –deling med Panopto
  • Videofeedback på studentbesvarelser
  • Testverktøy
  • Hverandrevurdering
  • Annet (tilbys etter presenterte behov)
 • Erfaringsutvekslingsseminar og workshops (min. 5 deltakere)
 • Veiledning (individuelt og i gruppe)

Kom i gang: selvhjelpsressurser

Interne

Introduksjonskurs (i Canvas) er en selvhjelpsressurs som tar deg gjennom de viktigste funksjonene til Canvas i tillegg til å beskrive hvordan du utformer og bygger gode og læringsfremmende Canvaskurs.

Eksterne

Canvas-guider (for lærer)

Videre lesing

Håland, E (2007): Må ha det, bare må ha det! Om fenomenet Learning Management System (LMS). Nordic Journal of Digital Literacy, 2007 (01) pp. 4 - 22

Lanestedt, J (2005) Læringsplattformer - the good the bad or the ugly? Skolemagasinet nr. 2., 2005

Nettland, m.fl. (2013): LMS – En arena for kvalitetsutvikling? I: Fossland m.fl. (2013): Ulikeforståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning.

Norgesuniversitetet (2015); Digital tilstand. Tromsø, Norgesuniveristetets skriftserie nr 1/2015

Ryan, J. (2014): Canvas LMS Course Design. Design, build and teach your very own online course using tools of the Canvas Learning Management System

Røising, Hanne Schou (2009). Bedre med enkel bruk av elektroniske læringsplattformer enn ingen bruk?. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  32(4), s 7

Kontakt

PULS (Generell kontakt)

Hanne Schou Røising (Faglig ansvarlig)

 

 

Publisert 26. aug. 2019 09:29 - Sist endret 1. aug. 2022 09:05