Hva gjør du for miljøet?

Trinn: Nivå II. Tema: Bærekraftig utvikling. Tid: 1-2 økter.

Kort beskrivelse

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

Dette opplegget utfordrer elevene på temaet bærekraftig utvikling og miljøtiltak i egen hverdag. Elevene må være kreative og bruke sin erfaring med språklæring for å kunne svare på spørsmål som i utgangspunktet kan virke for utfordrende.

 

Kompetansemål

Fremmedspråk
Språklæring

 • utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Kommunikasjon

 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • presentere ulike emner muntlig

Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge

Læringsmål

Etter økten skal elevene

 • Kunne si noe om ens egen hverdag er bærekraftig eller ikke.
 • Være kreativ og pragmatisk i språkbruken for å kunne samtale om vanskelige temaer.

Ressurser

Kapitler om transport og mat i lærebøkene, f.eks. fra Porten til Midtens Rike eller Integrated Chinese.

Vedlegg
Vedlegg 1: Arbeidsark (PDF)

  Forberedelser

  • Kopiere opp arbeidsark
  • Forberede forklaring på eventuelt ukjente grammatiske konstruksjoner.
  • Klassen bør ha jobbet med temaer som transport og mat, samt en god del grammatikk.

  Plan for opplegget

  Engasjere

  Læreren presenterer opplegget for timen og utfordringene til elevene:

  • Kan vi snakke om bærekraftig utvikling på kinesisk?
  • Hvilke temaer kan vi snakke om?
  • Hvordan kan vi bruke det vi har lært så langt til å si noe om bærekraftig utvikling?
  • Kan vi snakke om noe så vanskelig og komplisert?

  Læreren presenterer den første oppgaven og deler ut arbeidsark:
  Global oppvarming er alles problem. Hver person må hjelpe til å beskytte miljøet. Hvordan kan du hjelpe? Spør klassekameraten din.

  全球变暖是大家的问题。每个人必须保护环境。你会怎么帮助呢?问你的同学。

  Læreren presenterer målet med opplegget. Elevene skal lære at:

  • Selv med begrenset ordforråd og grammatikk går det an å snakke om vanskelige temaer
  • Det er viktig å være konstruktiv, kreativ og pragmatisk og bruke det en har lært av gloser og grammatikk
  • Enkle setninger og enkelt ordforråd kan også si noe om komplisert innhold
  • Å uttrykke seg på et annet språk krever at en bruker det en kan, og ikke forsøker å oversette direkte fra norsk.

  Utforske

  Læreren presenterer fremgangsmåten:

  • Elevene skal lese, skrive, spørre og svare, og lære et par tekniske og vanskelige ord som
   全球变暖
  • Samarbeid i par eller grupper: Spør hverandre og svar på spørsmål om hverdagen knyttet til bærekraftig utvikling.
  • Elevene kan enten forsøke å finne egne spørsmål og svar, eller de kan bruke glosene og strukturene i arbeidsarket.
  • Elevene skriver ned sine spørsmål og svar.

  Læreren går rundt i klasserommet og hjelper med oppgaven og svarer på spørsmål rundt eventuelt ukjent grammatikk og gloser.

  Forklare

  Læreren spør og elevene presenterer svarene sine:
  你怎么可以帮助呢?
  Hvordan kan du hjelpe?

  Svar: Jeg synes
  我觉得。。。 / 我可以。。。

  Læreren kan også utfordre elevene ekstra og spørre om hvorfor vi har global oppvarming:

  问题:全球为什么变暖?
  回答:因为人。。。
  买太多东西
  吃太多肉
  等等。。。

  Refleksjon og vurdering

  • Klarte elevene å si noe fornuftig om bærekraftig utvikling?
  • Fikk elevene et annet syn på egen språklæring?
  • Spør elvene hva de synes er viktigst: Å kunne mye ganske bra eller å kunne litt veldig bra. Diskuter i klassen.
  • Egenvurdering i vedlagt arbeidsark.

  Oppfølging

  • Hvilke andre temaer kan vi snakke om?
  • Hvilke temaer er viktige i Kina i dag?

  Kilder

  5E-modellen er bearbeidet og oversatt til norsk av Naturfagsenteret fra Bybee m.fl. (2006). The BSCS 5E Instructional Model. Se naturfag.no/5E

  Idé og utarbeidelse

  Fremmedspråksenteret

  Publisert 20. feb. 2020 08:23 - Sist endret 18. feb. 2021 14:29