Lesing

Å utvikle leseferdighet på et annet språk vil bidra til å styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med tanken bak de grunnleggende ferdighetene:

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Lesing av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing. (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Utdanningsdirektoratet 2012).

Fremmedspråksenteret har med denne verktøykassen til hensikt å gi lærere et repertoar av metodiske tilnærmingsmåter som man kan gripe til for et elevaktiviserende og variert læringsarbeid med leseferdigheten.

Som engelsk- og fremmedspråklærere er vi også ”leselærere”! 

Publisert 13. des. 2018 12:35 - Sist endret 13. des. 2018 12:35