Vis deg! (Showdown!)

Dette er en etterlesingsaktivitet i ekte "Beat for beat – stil" (NRK), bare at det i dette tilfellet ikke er snakk om å løse musikalske nøtter, men svare på spørsmål som går på leseforståelse. Kortere faktaspørsmål egner seg trolig best.

Organisering av aktiviteten: Elevene deles inn i grupper på tre og hver gruppe får utdelt "plakater" (A4-ark) til å skrive på og en bred tusj. Tavla klargjøres for poengføring med en kolonne for hver gruppe. Det stilles så spørsmål gruppene skal svare på. Hver gruppe skriver sitt var på A4- arket. Det stilles fire spørsmål før gruppene "viser seg" ("showdown"), dvs. holder plakaten med svarene opp mot dommer (lærer). Svar sjekkes og poeng føres. Dette gjentas i et par runder til, til alle spørsmål er stilt. Metoden representerer en mulighet for variasjon i lettere tekstbearbeidelse og konkurransemomentet virker ofte motiverende.

Se alternativ under Ressurser.

Ressurser

Beskrivelse av alternativ måte for gjennomføring av aktiviteten med en Showdown Captain: SHOWDOWN (Kagan, 1994)

Publisert 15. sep. 2020 13:54 - Sist endret 12. okt. 2020 12:50