Lesing

I møtet med tekster trengs strategier eller metoder for å lette forståelsen – enten for å forberede (før lesing), overvåke (under lesing) eller bearbeide (etter lesing) det leste. 

Å utvikle leseferdighet på et annet språk vil bidra til å styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med tanken bak de grunnleggende ferdighetene (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Utdanningsdirektoratet 2012).

Publisert 13. des. 2018 12:35 - Sist endret 20. nov. 2020 08:26