Muntlig

På denne siden finner du en samling generelle metodiske tips for å jobbe med de muntlige ferdighetene.

Definisjonen for muntlige ferdigheter ligger til grunn for utviklingen av denne ressursen: (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet. 2012).

Publisert 13. des. 2018 12:47 - Sist endret 9. feb. 2021 14:15