Muntlig

På denne siden finner du en samling generelle metodiske tips for å jobbe med de muntlige ferdighetene (Lytting og Muntlig produksjon og interaksjon).

Muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier.

Definisjonen for muntlige ferdigheter ligger til grunn for utviklingen av denne ressursen: (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet. 2012).

Publisert 13. des. 2018 12:47 - Sist endret 20. sep. 2020 08:52