Hvem skal ut?

I denne aktiviteten får elevene presentert et utvalg bilder som illustrerer innholdskomponenter i en lyttetekst. I den gitte bildesamlingen er det ett eller flere bilder som ikke passer inn. Elevene skal identifisere hvilke bilder dette er. 
Bilder visualiserer språk og vil støtte elevene i deres lytteforståelse. Denne aktiviteten krever, i tillegg til gjenkjennelse, et høyere nivå av forståelse da elevene også må kunne skille ut informasjon (bilde) som ikke forekommer i lyttetekst.

Forslag til gjennomføring

 • Elevene arbeider individuelt
 • De får utdelt et ark med bilder
 • Lærer forbereder elevene ved å opplyse om at på bildearket er det ett eller flere bilder som ikke passer inn
 • Elevene får i oppgave å krysse av for de bildene de kan identifisere gjennom lyttingen
 • Lytteteksten avspilles. Om nødvendig, spilles den flere ganger
 • Ut fra elevenes registrering kan de nå svare på spørsmålet: Hvem passer ikke inn?
 • Avslutningsvis diskuteres i plenum (evt. i par/grupper) hva i lytteteksten som var mest utslagsgivende for deres svar
 • Som et alternativ kan elevene få flere hvem skal ut-oppgaver til en og samme lyttetekst.

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
 • Finne bilder som representerer innhold i lytteteksten tilpasset elevenes språknivå
 • Velge ett eller flere bilder av noe som ikke forekommer i lytteteksten
 • Kopiere opp et sett med bilder til hver elev
Publisert 18. sep. 2020 14:56 - Sist endret 14. okt. 2020 07:06