Kinesisk

I listen under finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for kinesisk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og er tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.

Publisert 26. jan. 2020 14:18 - Sist endret 24. feb. 2020 12:03