Portugisisk

Tips og opplegg til portugisisk

Her finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for portugisisk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og er tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.

Læringsressurser

Publikasjoner

Publisert 29. jan. 2020 16:57 - Sist endret 28. feb. 2020 12:49