Russisk

Tips og opplegg til russisk

Her finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for russisk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og er tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende  læreverk.

Publisert 1. feb. 2020 12:02 - Sist endret 24. feb. 2020 12:05