El presente regular

Explicación en español

Trinn: Nivå I. Tema: Innføring i / repetisjon av regelrette verb i presens. Tid: 1 til 2 undervisningsøkter

Kort beskrivelse

Elevene får mulighet til å jobbe selvstendig med denne læringsstien (enten i klasserommet eller hjemmefra). Opplegget fokuserer på personpronomen og regelrette verb i presens.

Læringsstien inneholder en video, en rekke varierte digitale oppgaver, en sang og en quiz som elevene kan ta alene eller i plenum i klasserommet.

Elevene trenger ikke å ha noen forkunnskaper om temaet.

Kompetansemål

  • lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
  • bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte

Læringsmål

Elevene skal kunne:

  • bruke personlige pronomen
  • bruke regelrette verb i presens

Ressurser

Plan for opplegget

Læringsstien i Thinglink er ganske intuitiv og den følger en naturlig progresjon.

Elevene skal kun klikke seg gjennom de ulike ikonene.

  • Hus-ikon: Her forklares selve opplegget og elevene blir presentert for de ulike delene
  • Pil-ikon: Disse inneholder en kort informasjon om videre oppgaver eller aktiviteter i læringsstien.
  • Video-ikon: Klikker man på den så vil elevene se en video tilknyttet opplegget.
  • Tall-ikon: Elevene skal hoppe fra det ene til det neste tallet. Hvert tall inneholder en aktivitet som elevene skal jobbe med.
  • Note-ikon: Dette ikonen inneholder en sang.
  • Stjerne-ikon: Klikker man her kommer elevene til en quizz.

Refleksjon og vurdering

Siden læringsstien er tenkt til å brukes på en selvstendig måte gir alle aktivitetene direkte tilbakemelding.  

Idé og utarbeidelse

Natali Seguí Schimpke, Fremmedspråksenteret

Publisert 19. okt. 2020 06:57 - Sist endret 18. jan. 2021 08:22