Mi habitación

Kort beskrivelse

Elevene får mulighet til å jobbe selvstendig med denne læringsstien (enten i klasserommet eller hjemmefra). Opplegget fokuserer på verb, preposisjoner og vokabular knyttet opp mot tema «mitt rom». 

Læringsstien inneholder to videoer og en rekke varierte digitale oppgaver som kan brukes som en introduksjon til selve temaet. Elevene trenger derfor ikke å ha noen forkunnskaper, men det er en fordel hvis de er litt kjent med uregelrette verb.

Kompetansemål LK20

  • lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
  • lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
  • bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte

Læringsmål

Elevene skal kunne:

  • bruke regelrette og uregelrette verb i presens
  • bruke noen preposisjoner og vokabular for å kunne beskrive «mitt rom».

Ressurser

Thinglink: Mi habitación

Selve Thinglink inneholder to opplegg. Det ene fokuserer på vokabular og preposisjoner. Det andre på verb.

Plan for opplegget

Læringsstien i Thinglink er ganske intuitiv og den følger en naturlig progresjon.

Elevene skal kun klikke seg gjennom de ulike ikonene.

Hus-ikonet: Her forklares selve opplegget og elevene blir presentert for de ulike delene

Pil-ikon: Disse inneholder en kort 

informasjon om videre oppgaver eller aktiviteter i læringsstien.

Video-ikon: Klikker man på den så vil elevene se en video tilknyttet opplegget.

Tall-ikon: Elevene skal hoppe fra det ene til neste tallet. Hvert tall inneholder en aktivitet som elevene skal jobbe med.

Dette ikonet fører elevene fram og tilbake i de ulike Thinglink-opplegget.

Refleksjon og vurdering

Siden læringsstien er tenkt for å brukes på en selvstendig måte gir alle aktivitetene direkte tilbakemelding.  

Idé og utarbeidelse

Natali Seguí Schimpke, Fremmedspråksenteret

Publisert 5. okt. 2020 07:45 - Sist endret 19. okt. 2020 09:17