Tegnspråk I

Tips og opplegg til tegnspråk

I menyen til venstre og under finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for tegnspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.

Læringsressurser

Publikasjoner

Publisert 19. feb. 2020 09:28 - Sist endret 28. feb. 2020 12:54