Valgfag

 

Framandspråksenteret har hovedansvar for utvikling av støttemateriell til to av valfaga på ungdomstrinnet, Internasjonalt samarbeid og Reiseliv.  

Du kan òg nytta ressursar frå NAFO (Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring). Du finn desse ressursane i vår ressursbase for Læringsressursar.

Sjå òg Utdanningsdirektoratet si samleside med rettleiingar og støttemateriell til valfaga på ungdomstrinnet.

Publisert 19. feb. 2020 12:10 - Sist endret 28. feb. 2020 13:27