Communicare 2019/20

Hovedtema: Fagfornyelsen

Innhold

  • Spørsmål og svar om nye læreplaner i engelsk og fremmedspråk i LK20
  • Developing teenagers’ speaking skills in English through Storyline
  • Mengdelesing i engelskundervisningen
  • Middelhavet. Migrasjonsnarrativer som verktøy for flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksfagene
  • Brukarperspektiv på fleirspråklegheitsdidaktikk – med døme frå Danmark og Noreg
  • Framandspråksenteret med nytt hefte med metodiske tips til skriving i engelsk og framandspråk
  • Kompetanseutvikling med Fremmedspråksenteret

Last ned

Publisert 31. mars 2020 11:29 - Sist endret 5. juni 2020 08:15