Berit Hope Blå

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608216
Studiested
Halden
Kontornr.
G1-043

Arbeidsområder

Tysk, vurdering, grunnleggende ferdigheter og Den europeiske språkpermen.

Bakgrunn

Cand.philol. tysk fra UIB, norsk grunnfag og lingvistikk delfag. Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 1. sep. 2020 14:20