Berit Hope Blå

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608216
Studiested
Halden
Kontornr.
G1-043

Arbeidsområder

Tysk, grunnleggende ferdigheter, læreplanforståelse, fagdidaktikk

Bakgrunn

 • Tysk hovedfag, norsk grunnfag og lingvistikk delfag fra UiB
 • Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Forskergrupper

Emneord: Tysk

Publikasjoner

 • Blå, Berit Hope (2020). 1.Schreibprozesse gestalten und Schreibkompetenz entwickeln Textsortenspezifisches Schreiben im Deutschunterricht.
 • Blå, Berit Hope (2020). Fagfornyelsen i fremmedspråk:Prosess, produkt – og praksis. Hvordan oppnå dybdelæring i språkfag?.
 • Blå, Berit Hope (2020). Fagfornyelsen i fremmedspråk:Prosess, produkt – og praksis. Hvordan organisere og gjennomføre dybdelæring i språkfag?.
 • Blå, Berit Hope (2019). Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt.
 • Blå, Berit Hope (2019). Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt.
 • Blå, Berit Hope (2019). Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt.
 • Blå, Berit Hope (2019). Fagfornyelsen relatert til fremmedspråk: Prosess, produkt – og praksis Hvordan organisere og gjennomføre dybdelæring i språkfag?.
 • Blå, Berit Hope (2019). Panel: Fagfornyelsen, prinsipper, innhold og utfordringer. Hva vil fagfornyelsen bety for fremmedspråkene?.
 • Blå, Berit Hope (2019). Schüleraktivierende Methoden - Zusammenhängendes Sprechen.
 • Blå, Berit Hope (2019). Schüleraktivierende Methoden - mündliche Interaktion.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 15. okt. 2020 11:15