Berit Hope Blå

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608216
Studiested
Halden
Kontornr.
G1-043

Arbeidsområder

Tysk, grunnleggende ferdigheter, læreplanforståelse, fagdidaktikk

Bakgrunn

  • Tysk hovedfag, norsk grunnfag og lingvistikk delfag fra UiB
  • Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Forskergrupper

Emneord: Tysk

Publikasjoner

  • Blå, Berit Hope (2020). 1.Schreibprozesse gestalten und Schreibkompetenz entwickeln Textsortenspezifisches Schreiben im Deutschunterricht .
  • Blå, Berit Hope (2020). Fagfornyelsen i fremmedspråk:Prosess, produkt – og praksis. Hvordan oppnå dybdelæring i språkfag? .
  • Blå, Berit Hope (2020). Fagfornyelsen i fremmedspråk:Prosess, produkt – og praksis. Hvordan organisere og gjennomføre dybdelæring i språkfag? .
  • Støle, Hildegunn; Blå, Berit Hope & Pettersen, Karin Dahlberg (2019). Språkløyper barnetrinn: Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk.
  • Støle, Hildegunn; Blå, Berit Hope & Pettersen, Karin Dahlberg (2019). Språkløyper: Fremmedspråk nivå 1: helhetlig og språkutviklende skriveundervisning.
  • Blå, Berit Hope (2019). Fagfornyelsen relatert til fremmedspråk: Prosess, produkt – og praksis Hvordan organisere og gjennomføre dybdelæring i språkfag? .
  • Blå, Berit Hope (2019). Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 15. okt. 2020 11:15