Virginia Lockhart-Pedersen

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608199
+4791831849
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Engelsk didaktikk og lærerutdanning 
 • Tverrfaglige og studentaktive undervisning og læring
 •  Multimodale tekster og spill i språkopplæring 
 • Tilpasset opplæring og differensiering for en inkluderende språkopplæring

Undervisning og Utviklingsarbeid

 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 5.-10
 • Kompetanse for Kvalitet (KfK), engelsk for lærere 
 • Desentralisert ordening for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

Bakgrunn

 

 

Forskergrupper

Emneord: engelsk, spesialpedagogikk

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 2.  s 45 - 75
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). “…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  77, s 150- 159 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.017 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordbakke, Monica & Lockhart-Pedersen, Virginia (2020). Erfaringer fra en Dekomp-skole.
 • Ellefsen, Lasse; Lockhart-Pedersen, Virginia; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2019). Digitale fortellinger i engelskfaget, I: Rolf K Baltzersen (red.),  Digitale fortellinger i skolen.  Pressbooks (e-bokversjonen).  ISBN 978-82-93356-14-1.  Kapittel 19.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Storyline: Hvorfor Storyline i fremmedspråklæring?.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education.
 • Lockhart-Pedersen, Virginia (2012). Reading and writing difficulties in English as a foreign language.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2018 12:58 - Sist endret 7. okt. 2020 10:00