Virginia Jean Lockhart-Pedersen

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608199
+4791831849
Studiested
Halden
Kontornr.
G1-054

Faglige interesser

 • Engelsk didaktikk og lærerutdanning 
 • Tverrfaglige og studentaktive undervisning og læring
 • Tilpasset opplæring og differensiering for inkluderende språkopplæring
 • Multisensorisk tilnærming til undervisning og læring
 • Multimodale tekster og spill i språkopplæring 

Undervisning og Utviklingsarbeid

 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
 • Utvikling av Storyline som en tverrfaglige tilnærming 
 • Har undervist på grunnskolelærerutdanning, 1-7 og 5-10 
 • Har undervist på Kompetanse for Kvalitet (KfK), engelsk for lærere 

Bakgrunn

 

Emneord: English, Special Education, Teacher Education

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2020). Story-based Cross-Curricular Teaching and LearningA Systematic Mapping of the Research Literature on The Scottish Storyline Approach. I Karlsen, Kristine Høeg & Häggström, Margaretha (Red.), Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education . Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3986-3. s. 393–432. doi: https%3A/doi.org/10.31244/9783830989868. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen. I Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (Red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029979. s. 45–75.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). “…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 77, s. 150–159. doi: 10.1016/j.tate.2018.09.017. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Næsje, Ragnhild Louise; Halstvedt, Camilla Blikstad; Berggren, Stein Arnold; Lockhart-Pedersen, Virginia Jean & Karlsen, Kristine Høeg (2022). Storyline in Early Primary Education focusing on the interdisciplinary topic health and lifeskills- through the Storyline The Alphabet Island.
 • Nordbakke, Monica & Lockhart-Pedersen, Virginia Jean (2021). Erfaring fra Dekomp-arbeid.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia Jean (2021). SY-OM: Storyline for lærere i videregående skole med fokus på det tverraglige teamet bærekraftig utvikling.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia Jean (2021). Storyline i videregående skole: å gjennomføre tverrfaglig undervisning på elektrofag.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2021). Eksterne forskningsmidler til Høgskolen i Østfolds Storyline-miljø. [Internett]. Høgskolen i Østfold - Avdeling for lærerutdanning.
 • Nordbakke, Monica & Lockhart-Pedersen, Virginia (2020). Erfaringer fra en Dekomp-skole.
 • Ellefsen, Lasse; Lockhart-Pedersen, Virginia; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2019). Digitale fortellinger i engelskfaget. I Baltzersen, Rolf K (Red.), Digitale fortellinger i skolen. Pressbooks (e-bokversjonen). ISSN 978-82-93356-14-1.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Storyline: Hvorfor Storyline i fremmedspråklæring?
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach.
 • Lockhart-Pedersen, Virginia (2012). Reading and writing difficulties in English as a foreign language. Høyskolen i Østfold.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2018 12:58 - Sist endret 5. jan. 2022 15:02