Virginia Jean Lockhart-Pedersen

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608199
+4791831849
Studiested
Halden
Kontornr.
G1-054

Jeg stiller som kandidat til fakultetsstyret for Fakultet for lærerutdanninger og språk

Jeg takket ja til om å stille til valg i fakultetsstyret fordi jeg ønsker å bidra til å utvikle det nye fakultetet som et tverrfaglig studiested for både studentene og ansatte. På HiØ har jeg jobbet for seksjonene for pedagogikk og språk i lærerutdanning, og nå jobber jeg på Fremmedspråksenter. I tillegg har jeg forsket og publisert sammen med ansatte på HiØ på tvers av flere fagdisipliner.  Jeg ønsker å bruke erfaringen min til å jobbe på tvers av de nye instituttene for å støtte mulighetene HiØ har til å knytte fakultetet sammen.  På denne måte mener jeg at vi kan styrke vårt arbeidsmiljø, forskningsmiljø, og studentmiljø på HiØ. 

Faglige interesser

 • Engelsk didaktikk og lærerutdanning 
 • Tverrfaglige og studentaktive undervisning og læring
 • Tilpasset opplæring og differensiering for inkluderende språkopplæring
 • Multisensorisk tilnærming til undervisning og læring
 • Multimodale tekster og spill i språkopplæring 

Undervisning og Utviklingsarbeid

 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
 • Utvikling av Storyline som en tverrfaglige tilnærming 
 • Har undervist på grunnskolelærerutdanning, 1-7 og 5-10 
 • Har undervist på Kompetanse for Kvalitet (KfK), engelsk for lærere 

Bakgrunn

 

Emneord: English, Special Education, Teacher Education

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2021). Eksterne forskningsmidler til Høgskolen i Østfolds Storyline-miljø. [Internett]. Høgskolen i Østfold - Avdeling for lærerutdanning.
 • Nordbakke, Monica & Lockhart-Pedersen, Virginia (2020). Erfaringer fra en Dekomp-skole.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Storyline: Hvorfor Storyline i fremmedspråklæring?
 • Ellefsen, Lasse; Lockhart-Pedersen, Virginia; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2019). Digitale fortellinger i engelskfaget. I Baltzersen, Rolf K (Red.), Digitale fortellinger i skolen. Pressbooks (e-bokversjonen). ISSN 978-82-93356-14-1.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach.
 • Lockhart-Pedersen, Virginia (2012). Reading and writing difficulties in English as a foreign language. Høyskolen i Østfold.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2018 12:58 - Sist endret 22. sep. 2021 11:06