Fokus på språk nr. 11 (2008)

Beate Lindemann: Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet

forsidebilde med tittel

Beate Lindemann gjennomførte i skoleåret 2006-2007 en undersøkelse av motivasjonen for språklæring blant 8. klassinger. 300 elever deltok i undersøkelsen som omfatter de tre fremmedspråkene fransk, tysk og spansk. Resultatene viser at skolen kan understøtte elevenes motivasjon ved å sørge for at de i forkant av språkvalget får god informasjon om hvordan de enkelte fremmedspråk kan komme til nytte under utdanningen og senere i arbeidslivet.

Last ned Fokus på språk nr. 11 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 12:43 - Sist endret 9. sep. 2020 12:43