Fokus på språk nr. 28 (2012)

Britt W. Svenhard:  CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i videregående skole

forsidebilde med tittel

CLIL (Content and Language Integrated Learning) er en metode som integrerer fremmedspråk i undervisningen av andre fag. Læreres motivasjon for å ta i bruk denne metoden kan være veldig forskjellig. Som eksemplene i dette heftet viser, kan man gjennom CLIL-metoden også legge bedre tilrette for differensiering, økt læringstrykk, større fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag og større tilgang til kilder og aktiviteter som kan realisere mål i innholdsfaget.

Last ned Fokus på språk nr. 28 (PDF)

Publisert 10. sep. 2020 13:58 - Sist endret 11. sep. 2020 13:57