Får ambulanse til undervisning

Høgskolen i Østfold har arvet en ambulanse. – Den blir utstyrt, kjørbar og klar til høstens undervisning, sier Lin Eik Ulvøy fra høgskolens baceholorstudium i paramedisin.

Bildet viser en ambulanse og fire ansatte fra Høgskolen i Østfold.

Denne ambulansen har høgskolen fått i gave av ambulansetjenesten i Østfold. Fra venstre: Terje Grøndahl, Inger Hjelmeland, Lin Eik Ulvøy og Marian Bringa Arntsen fra Høgskolen i Østfold.

Ambulansen får avansert dukke og det medisinske utstyret man finner i vanlige ambulanser.

I Fredrikstad får studentene dermed øve i ambulanse og nye lokaler mye likt et lite sykehus.

Her får de realistiske øvinger, inne på det nye ferdighetssenteret og ute på Værsteområdet.

Gave til glede for flere

– Denne fine ambulansen vil være til nytte for flere framover, sier Lin Eik Ulvøy fra paramedisinstudiet, som Høgskolen i Østfold startet opp høsten 2020.

Ulvøy gir eksempel på "fellesøvelser" som kan bli aktuelle for flere HiØ-studier framover.

Sykepleierstudenter kan øve på å håndtere ulykker. Studenter i paramedisin tar hånd om skadde pasienter og transporterer dem til akuttrommet, hvor studenter i akutt-, anestesi- og intensivsykepleie tar hånd om pasientene. Avansert operasjonsstue finnes også på høgskolens nye simulerings- og ferdighetssenter, Sim Fredrikstad.

Utstyrt som vanlig ambulanse

Ambulansen er omregistrert til klasse B, den er kjørbar for flere og så tett opp til en ekte ambulanse man kommer, selv om både blålys og ambulansemerkingen er fjernet.

– Ambulansen kan vi i undervisningen bruke til å gi studentene realistisk trening på å utføre mange akutte situasjoner innen akuttmedisin på en faglig god måte, forklarer Lin Eik Ulvøy.

Sammen med høgskolens nye Simulerings- og ferdighetssenter, som innvies for fullt til høsten, får HiØs praktiske undervisning mye større kapasitet.

– Dette er det største løftet for all vår praktiske undervisning siden Høgskolen i Østfold ble etablert i 1994, sier Terje Grøndahl, dekan ved HiØs Avdeling for helse og velferd.

Takk til ambulansetjenesten

Høgskolen i Østfold takker ambulansetjenesten for overtakelse og klargjøring av ambulansen, som sammen med vårt nye ferdighetssenter i Fredrikstad kan brukes til øvelser og undervisning for studentene våre allerede fra høstsemesteret i 2021.

Aktuell lenke:

Sim Fredrikstad – høgskolens nye ferdighetssenter
 

Av Bård Halvorsen
Publisert 21. juni 2021 09:28 - Sist endret 21. juni 2021 09:28